ទិដ្ឋភាព

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​បង្ហាញ​របស់​ឯកសារ​ Draw ។

ធម្មតា

ប្តូរ​ទៅ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ធម្មតា​របស់​ទំព័រ ។

Master Slide

Switch to the master slide view.

​ពណ៌​​/​​មាត្រ​​ដ្ឋាន​​ប្រផេះ​​​

បង្ហាញ​ស្លាយ​ជា​ពណ៌​ មាត្រ​ដ្ឋាន​ប្រផេះ​ ឬ​ ពណ៌​ខ្មៅ​ និង ស ។

ស្លាបព្រិល

បិទ/បើក ស្លាបព្រិល  ។

របារ​ស្ថាន​ភាព

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

បន្ទាត់​

បង្ហាញ​ ឬ​ លាក់​​បន្ទាត់​ដែល​នៅ​កំពូល​ និង គែម​ខាង​ឆ្វេង​របស់​តំបន់​ការ​ងារ​ ។

ក្រឡា​ចត្រង្គ

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​បង្ហាញ​សម្រាប់​ក្រឡា​ចត្រង្គ ។

បន្ទាត់​ខ្ទាស់

បញ្ជាក់​ជម្រើស​បង្ហាញ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ខ្ទាស់ ។

កម្មវិធី​រុករក

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

កែវ​ពង្រីក

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!