ឯកសារ

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ទូទៅ​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ឯកសារ​ Draw ដូច​ជា​ បើក បិទ និង​ បោះពុម្ព​ ។ ដើម្បី​បិទ​ LibreOffice Draw សូម​ចុច​ ចេញ ។

ថ្មី

បង្កើត​ឯកសារ​ LibreOffice ថ្មីមួយ ។

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

ឯកសារ​ថ្មីៗ​នេះ

រាយ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​ថ្មី​ៗ​បំផុត​ ។ ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ក្នុង​បញ្ជី​ ចុច​ឈ្មោះ​របស់​វា​ ។

អ្នក​ជំនួយការ

នាំ​អ្នក​តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​សំបុត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង សំបុត្រ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ទូរ​សារ​ ​របៀប​វារៈ​​ ការ​បង្ហាញ​ និង​ ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ ។​

ពុម្ព

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀបចំ និង​កែ​សម្រួល​ពុម្ព​របស់​អ្នក ព្រម​ទាំង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ពុម្ព​មួយ ។ ។

បិទ

បិទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ដោយ​មិន​បាច់​ចាក​​ចេញ​ពី​កម្មវិធី​​ ។

រក្សា​ទុក​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

រក្សា​ទុក​ជា

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

រក្សាទុក​ទាំង​អស់

រក្សាទុក​ឯកសារ LibreOffice ដែលបានកែប្រែ ។

ផ្ទុក​ឡើង​វិញ​

ជំនួស​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​មួយ​កំណែ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ចុង​ក្រោយ​ ។

កំណែ

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Export

នាំចេញ​ការបង្ហាញ និង ការគូរ​របស់អ្នក ហើយនិង កំណត់​ជម្រើស​នាំចេញ ។

​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​​ PDF​

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

ផ្ញើ

ផ្ញើ​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​ច្បាប់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ដទៃ ។

Properties

បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន រួម​ទាំង​ស្ថិតិ​ដូចជា ចំនួន​ពាក្យ និង កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​

បន្ថែម​ទៅ និង យក​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

មើល​ជា​​​មុន​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ

បង្កើត​ច្បាប់ចម្លង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​បណ្ដោះអាសន្ន​​ជាទ្រង់ទ្រាយ HTML ដោយ​បើក​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​លំនាំដើម​របស់​ប្រព័ន្ធ ហើយ​បង្ហាញ​ឯកសារ HTML ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ ។

ចេញ

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!