​សេចក្តី​ណែ​នាំ​ដើម្បី​ប្រើ​​ LibreOffice Draw​

នៅ​លើ​ទំព័រ​ជំនួយ​សម្រាប់ LibreOffice ទូទៅ អ្នក​អាច​​ឃើញ​សេចក្តី​ណែនាំ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទៅ​គ្រប់​ម៉ូឌុល ដូច​ជា​ធ្វើការ​ជាមួយ​បង្អួច និង​ម៉ឺនុយ ប្តូរ LibreOffice តាម​បំណង ប្រភព​ទិន្នន័យ វិចិត្រ​សាល និង​អូស ហើយ​ទម្លាក់ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ជំនួយ​ជាមួយ​ម៉ឺឌុល​ផ្សេង​ទៀត ប្តូរ​ទៅ​ជំនួយ​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​នោះ​ជាមួយ​ប្រអប់​បន្សំ នៅ​​ក្នុង​ផ្ទៃ​​ការ​រុករក ។

ការ​កែ​សម្រួល​ និង​ការ​ដាក់​វត្ថុ​ជា​ក្រុម​

​ការ​រៀប​ចំ​ ការ​តម្រឹម​ និង​ ការ​ចែក​ចាយ​វត្ថុ​​

​​វត្ថុ​​ពីរ​​​លេច​​​​កាត់​​បន្តិច​​ម្តងៗ​

​ការ​គូរចម្រៀក ​និង​​ ភាគ

​ការ​ចម្លង​វត្ថុ​

​​ការ​ដាក់​វត្ថុ​ជា​ក្រុម​

ផ្សំ​វត្ថុ និង​រូបរាង​សាងសង់

​​​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​

ការ​ផ្គុំ​វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ​​

​ការ​បង្វិល​វត្ថុ​

ការ​កែ​ប្រែ​ពណ៌​ និង​​វាយនភាព

​ការ​កំណត់​ពណ៌​ផ្ទាល់​ខ្លួន​

​​ការ​​ជំនួស​​ពណ៌​

បង្កើត​កា​របំពេញជម្រាល

ការ​​កែ​​សម្រួល​​អត្ថបទ

បន្ថែម​អត្ថបទ

សិល្បៈអក្សរ​សម្រាប់​សិល្បៈ​អត្ថបទ​ក្រាហ្វិក

ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ស្រទាប់​

Changing and Adding a Master

Changing the Background Fill

About Layers

Inserting Layers

Moving Objects to a Different Layer

Working With Layers

​ការ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ទាំង​នេះ

ផ្សេងៗ

​​​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​​ សម្រាប់​វត្ថុ​គំនូរ​

បញ្ចូល​រូបភាព

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

ការ​ចម្លង​ក្រាហ្វិក​​ពី​វិចិត្រសាល​

បញ្ចូល​វត្ថុ​ពី​វិចិត្រសាល

ការ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​​ដោយ​ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍​

Defining Arrow Styles

ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

ការ​ប្រើចំណុច​ភ្ជាប់

Please support us!