​​​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​​ សម្រាប់​វត្ថុ​គំនូរ​​

អ្នក​អាច​បង្កើត​ និង​ កែ​សម្រួល​វត្ថុ​គំនូរ​ ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។


ដើម្បី​បង្កើត​ និង​​​ កែ​សម្រួល​ វត្ថុ​គំនូរ

 1. ចុច F6 ដើម្បី​ធ្វើ​ដំណើរ​លើ​របាររបស់ គំនូរ ។

 2. ចុចគ្រាប់​ចុច​ព្រួញទៅ​ស្តាំ រហូតដល់​អ្នក​ទៅ​ដល់​រូបតំណាង​របារ​ឧបករណ៍​របស់​ឧបករណ៍​គំនូរ ។

 3. ប្រសិនបើ​មាន​ព្រួញ​មួយ ជាប់​ទៅ​នឹង​រូបតំណាង ឧបករណ៍​គំនូរ​នឹង​បើក​របារ​ឧបករណ៍​រង​មួយ ។ ចុចគ្រាប់​ចុច​ព្រួញ ឡើងលើ ឬ​ចុះក្រោម​ ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍​រង បន្ទាប់​មក​ចុចគ្រាប់​ចុច ស្តាំឆ្វេង ដើម្បី​ជ្រើស​រូបតំណាង​មួយ ។

 4. Press +Enter.

  វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​នៅ​​កណ្តាល​​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

 5. To return to the document, press +F6.

  អ្នក​អាច​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ ដើម្បី​ដាក់​វត្ថុ​ទៅ​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។ ដើម្បី​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ ពី​ម៉ឺនុយ​បរិបទ សម្រាប់​វត្ថុ​ សូម​ចុច ប្តូរ (Shift)+F10

ដើម្បី​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. សូម​ចុច ថេប រហូត​ដល់​អ្នក​ទៅ​ដល់​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ជ្រើស ។

Please support us!