ការ​ផ្គុំ​វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ​​

វត្ថុ​ត្រីមាត្រ​ដែល​ផ្នែក​ត្រីមាត្រ​នីមួយៗ​អាច​ត្រូវបាន​ផ្សំ​ទៅ​ជា​ផ្នែក​ត្រីមាត្រ​តែ​មួយ ។

ដើម្បី​ផ្សំ​វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ ៖​

  1. បញ្ចូល​វត្ថុ​ត្រី​មាត្រ​មួយ ពី​របារ​ឧបករណ៍ វត្ថុ​ត្រីមាត្រ (ឧទាហរណ៍ គូប​មួយ) ។

  2. បញ្ចូល​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ ធំ​ជាង​មុន​បន្តិច​ជាលើក​ទី​២ (ឧទាហរណ៍​ ស្វ៊ែរ) ។

  3. ជ្រើស​វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ (​ស្វ៊ែរ​) លើក​ទី​២​ និង​ ជ្រើស​​​កែសម្រួល​ - កាត់​ ។

  4. ចុច​ទ្វេ​​ដងលើ​​វត្ថុ ​(គីប)ទី​១​​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្រុម​របស់​វា​ ។

  5. ជ្រើស ​​កែសម្រួល​ - បិទ​ភ្ជាប់​ ។ វត្ថុ​ទាំង​ពីរ​ឥឡូវ​ជា​ផ្នែក​របស់​ក្រុម​តែ​មួយ​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ឬ​ ផ្លាស់​ប្តូរ​ទី​តាំង​របស់​ពួក​វា​ក្នុង​ក្រុម​ ។

  6. ចុច​ទ្វេ​ដង​ខាង​ក្រៅ​ក្រុម​ ដើម្បី​ចេញ​ពី​ក្រុម​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​មិន​អាច​ប្រសព្វ​ ឬ​​ដក​វត្ថុ​​ត្រីមាត្រ​បាន​ទេ​ ។


Please support us!