​​​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​

ពេល​អ្នក​ត​ភ្ជាប់​បន្ទាត់​ បន្ទាត់​ត្រូវ​បាន​គូរ​ចន្លោះ​​ចំណុច​ចុង​​​ដែល​​នៅ​ជិត​ ។

ដើម្បី​តភ្ជាប់​បន្ទាត់​ ៖

  1. ជ្រើស​បន្ទាត់​ពីរ​ ឬ​ ច្រើន ។

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

ដើម្បី​បង្កើត​វត្ថុ​​​បិទ​​​ ចុច​កណ្តុរ​ខាង​ស្តាំ​លើ​បន្ទាត់ និង​ ជ្រើស ​​បិទ​វត្ថុ​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​ប្រើ​តែ​ពាក្យ​បញ្ជា​ ​បិទ​វត្ថុ​ ​​ប៉ុណ្ណោះ ​នៅ​លើ​បន្ទាត់​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ ​បន្ទាត់​សេរី និង​ ​ខ្សែ​កោង​​ មិន​ទាន់​បំពេញ ។


Please support us!