​​វត្ថុ​​ពីរ​​​លេច​​​​កាត់​​បន្តិច​​ម្តងៗ​

លេច​​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ​បង្កើត​​រាង​ និង​ចែក​ចាយ​ពួក​​​វា ​ដោយ​កំណើន​ដូច​ៗគ្នា​​រវាង​វត្ថុ​គំនូរ​ពីរ​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ពាក្យ​បញ្ជា​លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ ​គឺ​អាច​រក​​បាន​តែ​ក្នុង ​LibreOffice Draw ។ ទោះបី​​ជា​យ៉ាង​ណា​​ អ្នក​អាច​ចម្លង​ និង​​ បិទ​ភ្ជាប់​វត្ថុ​​ដែល​លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ ​ទៅ​ក្នុង​ LibreOffice Impress ។


ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​វត្ថុ​ពីរ​លេច​​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ​ ៖​

  1. សង្កត់​ ប្តូរ​(Shift)​ និង​ ចុច​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. បញ្ចូល​តម្លៃ​ ដើម្បី​បញ្ជាក់​​ចំនួន​វត្ថុ​ចន្លោះ​​ការ​លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗពី​ចាប់​ផ្តើម ​​និង​ចុង​បញ្ចប់​​​ ​​​ក្នុង​ប្រអប់ ​ចំនួន​បន្ថែម ។

  4. ចុច យល់ព្រម ។

ក្រុម​​ដែ​ល​មាន​វត្ថុ​ដើម​ពីរ​ និង​ចំនួន​ដែល​បញ្ជាក់ ​​(ចំនួន​បន្ថែម​)​​​ របស់​​វត្ថុ​លេច​​​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ ​​ត្រូវ​​បាន​បង្ហាញ​ ។

​រូប​ភាព​លម្អ​សម្រាប់​ការ​លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ​​

អ្នក​អាច​កែសម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​របស់​ក្រុម​ដោយ​ជ្រើស​ក្រុម និង​ចុច​ F3 ។ ចុច+F3 ដើម្បី​ចេញ​ពី​របៀប​កែសម្រួល​ក្រុម ។

Please support us!