​​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​គំនូស​តាង​​​​

អ្នក​អាច​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ក្នុង​គំនូស​តាង​ ។

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​​ ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​​ទូទៅ​ សម្រាប់​ LibreOffice ។

ផ្លូវ​កាត់​ក្នុង​គំនូស​តាង​

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

លទ្ធ​ផល

ថេប (Tab)

ជ្រើស​វត្ថុ​បន្ទាប់​ ។

ប្តូរ (Shift) + ថេប (Tab)

ជ្រើស​វត្ថុ​មុន​ ។

ដើម (Home)

ជ្រើស​វត្ថុ​ដំបូង​ ។

ចុង (End)

ជ្រើស​វត្ថុ​ចុង​ក្រោយ​ ។

គេច​ (Esc)

បោះបង់​ជម្រើស​

ព្រួញ​ឡើង​លើ/ចុះ​ក្រោម/ទៅ​ឆ្វេង/ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ក្នុង​ទិស​ព្រួញ​ ។

ព្រួញ​ឡើង​លើ/ចុះ​ក្រោម/ទៅ​ឆ្វេង/ទៅ​ស្តាំ​ ក្នុង​​​គំនូស​តាង​ចំណិត​

ផ្លាស់​ទី​​ចម្រៀក​ចំណិត​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ក្នុង​ទិស​​​ព្រួញ​ ។

F2 ក្នុង​ចំណង​ជើង​​

បញ្ចូល​ របៀប​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ ។

F3

បើក​ក្រុម​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​សមាសភាគ​នីមួយៗ​ (​​ក្នុង​តាង​ និង​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​) ។

+F3

ចេញ​ពី​ក្រុម​ (​ក្នុង​តាង​ និង​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ ) ។

+/-

បង្រួម​ ឬ​ពង្រីក​​គំនូស​តាង​

+/- ក្នុង​​​គំនូសតាង​​ចំណិត

ផ្លាស់​ប្តូរ​ចម្រៀក​ចំណិត​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ជា​គំនូស​តាង​​ចំណិត

Please support us!