​ការ​រៀបចំ​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែសម្រួល​លំដាប់​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​បានកំណត់​រួច​ហើយ​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង ។

ទី​តាំង​របស់​ទិន្នន័យ​ក្នុង​តារាង​ទិន្នន័យ​ នៅ​មិន​ទាន់​​ផ្លាស់ប្តូរ​ ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​​បាន​តែ​ពាក្យ​បញ្ជា​ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចូល​គំនូស​តាង​មួយ​ក្នុង​ LibreOffice Calc  ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


រូប​តំណាង​ព្រមាន

អនុគមន៍​នេះ​អាច​រក​បាន​ តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​មាន​​ទិន្នន័យ​បង្ហាញ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ ។ មិន​អាច​ប្តូរ​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ជួរ​ដេក​ ។


នាំ​មក​មុខគេ

នាំ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មក​មុខ (ទៅ​ខាង​ស្ដាំ) ។

ថយ​​ក្រោយ​មួយ​

ផ្ញើ​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ក្រោយ (ទៅ​ឆ្វេង) ។

Please support us!