ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ជម្រើស

ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​វត្ថុ​ដែលបានជ្រើស ។ ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​វត្ថុដែលបាន​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​បើក​ប្រអប់ ដែល​អ្នក​អាច​បើក​ដោយ​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជី​ពី​ម៉ឺនុយ​ទ្រង់ទ្រាយ បាន​ផងដែរ ៖

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Format Selection (Charts)


​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​​គំនូស​តាង​

បើក​ប្រអប់​​ ជញ្ជាំង​របស់​គំនូស​តាង​ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​ជញ្ជាំង​របស់​​គំនូស​តាង​ ។ ជញ្ជាំង​​គំនូស​តាង​ គឺ​ជាផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ "បញ្ឈរ​" នៅ​​ក្រោយ​ផ្ទៃ​​ទិន្នន័យ​របស់​គំនូស​តាង​ ។

ផ្ទៃ​​​គំនូស​តាង​

បើក​ប្រអប់​​ ផ្ទៃ​គំនូស​តាង​ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ផ្ទៃ​គំនូស​តាង​ ។​ ផ្ទៃ​គំនូស​តាង​គឺ​ជា​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​ធាតុ​ទាំង​អស់​របស់​គំនូស​តាង​ ។

ផ្ទៃ​បាត​​គំនូស​តាង​

បើក​ប្រអប់​​ បាត​របស់​គំនូស​តាង​​ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​​របស់​​បាត​​​គំនូស​តាង​ ។ បាត​​គំនូស​តាង​គឺ​ជា​ផ្ទៃ​នៅ​ខាង​ក្រោម​ ក្នុង​គំនូស​តាង​ត្រីមាត្រ ។ អនុគមន៍​នេះ​អាច​រក​បាន សម្រាប់តែ​គំនូស​តាង​ត្រី​មាត្រ​ប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណង​ជើង

​​កែប្រែ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណង​ជើង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

​ តាង​

កំណត់​គុណ​លក្ខណៈ​ ​ស៊ុម​ ផ្ទៃ និង​តួអក្សរ​ សម្រាប់​តាង​មួយ​ ។​

អ័ក្ស​ X

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

អ័ក្ស​ Y

បើក​ប្រអប់ អ័ក្ស Y ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​អ័ក្ស Y ។

ក្រឡា​ចត្រង្គ​

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

ចំណុច​ទិន្នន័យ​

ប្រអប់​នេះ​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ប្រអប់​នឹង​បង្ហាញ​ ពេល​មាន​ចំណុច​ទិន្នន័យ​​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ - ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជម្រើស ។ ធាតុ​ម៉ឺនុយ​មួយ​ចំនួន​អាច​ប្រើ​បាន​​សម្រាប់​តែ​គំនូសតាង​ទ្វេមាត្រ​ ឬ​ត្រីមាត្រ ។

ស៊េរី​ទិន្នន័យ

ប្រើ​វា​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ប្រអប់​នេះ​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​​ ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ធ្វើទ្រង់ទ្រាយជម្រើស ។ ធាតុ​ម៉ឺនុយ​មួយ​ចំនួន​អាច​ប្រើ​បាន​សម្រាប់តែ​​គំនូស​តាង​ទ្វេមាត្រ ឬ​ត្រីមាត្រ​​ប៉ុណ្ណោះ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!