របារ​ឧបករណ៍

ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍ ដើម្បី​ចូល​ដំណើរការ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​ប្រើ​ទូទៅ​បំផុត ។

បញ្ចូល

ចុច​ព្រួញ​ជាប់​ទៅ​នឹង​រូបតំណាងរបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូលដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ក្រាហ្វិក និង​តួអក្សរ​ពិសេស ទៅ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល

បញ្ចូល​ក្រឡា

ចុច​ព្រួញ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង ដើម្បី​បើករបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល​ក្រឡា ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ក្រឡា ជួរដេក និង​ជួរឈរ​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​

បញ្ចូល​ក្រឡា

វត្ថុ​បញ្ជា​

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែបបទ

ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ទៅ​កាន់​តំបន់​សន្លឹក​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

AutoFormat Styles Icon

ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ជ្រើស​ស្បែក

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស

រូបតំណាង

ជ្រើស​​រូបរាង

AutoFilter

ត្រង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​បង្កើត​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ​ជួរ​ដេក ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ ។

រូប​តំណាង​

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

តម្រង​ស្តង់ដារ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កំណត់​ជម្រើស​តម្រង​ ។

រូបតំណាង

តម្រង​​​​​​ខ្នាត​​គំរូ

តម្រង​កម្រិត​ខ្ពស់

Defines an តម្រង​កម្រិត​ខ្ពស់ ។

ចាប់ផ្តើម

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព សម្រាប់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់​មក​បង្កើត​តារាង​របស់​អ្នក ។

កម្មវិធី​បម្លែង​អឺរ៉ូ

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

កំណត់

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

ដោះស្រាយ​សមីការ

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ដោះស្រាយ​សមីការ​មួយ​​ដែល​មាន​អថេរ​មួយ ។\

ដាក់​ជា​ក្រុម

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

រូប​តំណាង​

ដាក់​ជា​ក្រុម

បំបែក​ក្រុម

បំបែក​ជម្រើស​ពី​ក្រុម ។ ក្នុង​ក្រុម​ច្រើន​ថ្នាក់ ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​បាន​បន្ថែម នឹង​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​ក្រុម ។

រូប​តំណាង

បំបែក​ក្រុម

Please support us!