របារ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ

របារ ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ មាន​ពាក្យ​បញ្ចូល​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ដោយ​ដៃ ។

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពុម្ពអក្សរ​ជាច្រើន​ ដែល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​(;) ។ LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​នីមួយៗ​ ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មុន​មិនអាច​ប្រើ​បាន​ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រវាង​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ផ្សេង​ៗ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​ បញ្ចូល​ទំហំ​ដោយ​ដៃ​ ។​

ដិត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដិត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

Icon Bold

ដិត

ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

Icon Italic

ទ្រេត

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

ពណ៌​ពុម្ពអក្សរ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

រូបតំណាង

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

តម្រឹម​ឆ្វេង

តម្រឹម​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទៅ​ឆ្វេង​ ។​

Icon Align Left

តម្រឹម​ឆ្វេង

តម្រឹម​កណ្តាល

ដាក់​មាតិកា​កណ្ដាល​ផ្ដេក​នៃ​​ក្រឡា ។

Icon Centered

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទៅ​ខាង​ស្តាំ ។

Icon Align Right

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​សង​ខាង

តម្រឹម​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទៅ​​ឆ្វេង​ និង ស្តាំ​ស៊ុម​ក្រឡា​ ។​

Icon Justified

តម្រឹម​សង​ខាង

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ រូបិយប័ណ្ណ

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ​លំនាំដើម ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Currency Number Format Icon

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​​ ៖ រូបិយប័ណ្ណ

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ ភាគរយ​

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​ភាគរយ ទៅ​​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Icon

ទ្រង់ទ្រាយ​​លេខ ៖ ភាគរយ

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ លំនាំ​ដើម

អនុវត្ត​​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​លំនាំ​ដើម​​ទៅ​​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Icon Standard Format

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ ស្តង់ដារ

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ បន្ថែម​ខ្ទង់​ទសភាគ

បន្ថែម​ខ្ទង់​ទសភាគ​មួយទៅឲ្យ​លេខ​​នៅក្នុងក្រឡាដែលបានជ្រើស ។

Icon Add Decimal Place

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ បន្ថែម​ខ្ទង់​ទសភាគ

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ លុប​ខ្ទង់​​ទសភាគ

យកខ្ទង់​ន​ទសភាគ​មួយ​ចេញពីលេខ នៅក្នុង​ក្រឡាដែលបានជ្រើស ។

Icon Delete Decimal Place

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ លុប​ខ្ទង់​​ទសភាគ

Decrease Indent

ចុច​រូបតំណាង បន្ថយ​ការ​ចូលបន្ទាត់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ការ​ចូលបន្ទាត់​ឆ្វេង​នៃ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​មាតិកា​ក្រឡា ហើយ​កំណត់​វា​ទៅ​ទីតាំង​ថេប​លំនាំដើម​ពី​មុន ។

Icon

បន្ថយ​ការ​ចូល​​​បន្ទាត់

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

បង្កើន​ការ​​ចូល​​បន្ទាត់

ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

Icon Borders

ស៊ុម

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Background color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

តម្រឹម​កំពូល

​តម្រឹម​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទៅ​គែម​ខាង​លើ​នៃ​ក្រឡា​ ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​កំពូល

តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

ដាក់​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​កណ្តាល​បញ្ឈរ ។​

រូបតំណាង

តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

តម្រឹម​ក្រោម

តម្រឹម​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទៅ​គែម​ខាង​ក្រោម​នៃ​ក្រឡា ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​បាត

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ កាល​បរិច្ឆេទ

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។\

ទ្រង់ទ្រាយ​​លេខ ៖ អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​

អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង​បន្ថែម​ទៀត

បើ​ការ​គាំទ្រ ភាសាខ្មែរ និង ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន នោះ​នឹង​មាន​រូបតំណាង​ពីរ​បន្ថែម​ទៀត ។

ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ

left to right icon

​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​​បញ្ចូល​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ ។

​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង

right to left icon

អត្ថបទ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា ភាសា​ខ្មែរ និង​ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ត្រូវ​បាន​​​បញ្ចូល​ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង ។

Please support us!