មើល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​បង្ហាញ​ឯកសារ​នៅលើ​អេក្រង់ ។

ធម្មតា

បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព​ធម្មតា​របស់​សន្លឹក ។

បើក

របារ​ឧបករណ៍

បើក​ម៉ឺនុយ​រង​ដើម្បី​បង្ហាញ និង លាក់​របារ​ឧបករណ៍ ។ របារឧបករណ៍​មាន​រូប​តំណាង​ និង ជម្រើស​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​ដំណើរការពាក្យ​បញ្ជា​ LibreOffice បាន​លឿន ។

របារ​រូបមន្ត

បង្ហាញ ឬ​លាក់​របារ​រូបមន្ត ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​បញ្ចូល ឬ​កែសម្រួល​រូបមន្ត ។ របារ​រូបមន្ត​គឺ​ជា​ឧបករណ៍​សំខាន់​បំផុត ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

របារ​ស្ថាន​ភាព

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

ក្បាល​ជួរ​ឈរ & ជួរ​ដេក

Shows column headers and row headers.

Grid Lines for Sheet

Toggle the visibility of grid lines for the current sheet.

ការ​បន្លិច​តម្លៃ

បង្ហាញ​មាតិកា​ក្រឡា​​​ពណ៌ខុស​គ្នា​ ផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​ ។

Show Formula

Display the cell formula expression instead of the calculated result.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

បង្កក

ចែក​សន្លឹក​​នៅ​ជ្រុង​ខាង​លើ​ឆ្វេង​នៃ​ក្រឡា​សកម្ម ហើយ​តំបន់​នៅ​ខាង​លើ​ឆ្វេង​នឹង​មិន​អាច​រមូរ​បាន​ទៀត​ទេ ។

ពុះ

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles in Calc

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

កម្មវិធី​រុករក

ធ្វើ​ឲ្យកម្មវិធី​រុករក​សកម្ម និង​អសកម្ម ។ កម្មវិធី​រុករក​គឺ​ជា បង្អួច​ដែល​អាច​ចូល​ផែ​បាន

Function List

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04080000.xhp#function_list_text not found).

​ប្រភព​ទិន្នន័យ​

រាយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុង​LibreOffice និង អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀប​ចំ​មាតិកា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ពេញ​​​អេក្រង់

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

កែវ​ពង្រីក

D'oh! You found a bug (text/shared/01/03010000.xhp#zoom_text not found).

Please support us!