កែ​សម្រួល

ម៉ឺនុយ​នេះ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​កែសម្រួល​មាតិកា​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

មិន​អាច​មិន​ធ្វើ​វិញ​

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

មិន​អាច​ស្តា​រឡើង​វិញ​

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

ធ្វើ​ម្តងទៀត

ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ចុង​ក្រោយ​ម្ដង​ទៀត ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​មាន​នៅ​ក្នុង Writer និង Calc ។

កាត់

យក​ជម្រើស​ចេញ​​ និង ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

ចម្លង

ចម្លង​ជម្រើស​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ។

បិទភ្ជាប់

បញ្ចូល​មាតិកា​របស់​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​នៅ​ត្រង់​ទីតាំង​របស់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ និង​ជំនួស​ដោយ​អត្ថបទ ឬ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ណា​មួយ​ ។

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

ជ្រើស​ទាំង​អស់​

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

ឯកសារ

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

ភាព​ផ្លាស់​ប្តូរ

រាយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​​ សម្រាប់​តាម​ដាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ ។

Compare Document

ប្រៀប​ធៀប​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជាមួយ​នឹង​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ ។ មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ជា​ការ​លុប​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​បើក​ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ជ្រើស​​​ធាតុ​លុប​ដែល​ទាក់​ទង​ ចុច​ ច្រាន​ចោល និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ បញ្ចូល

បញ្ចូល​ឯកសារ​ចូល​គ្នា​

នាំចូល​​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ ដើម្បី​ចម្លង​ឯកសារ​ដែល​ដូច​គ្នា​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​លើ​ លេខ​យោង​ បឋមកថា ស៊ុម​ និង​ វាល​​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដែល​ដូច​គ្នា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​គ្នា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

តំណ

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

បើក

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Please support us!