​​ឯកសារ

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

ថ្មី

បង្កើត​ឯកសារ​ LibreOffice ថ្មីមួយ ។

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

ឯកសារ​ថ្មីៗ​នេះ

រាយ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បើក​ថ្មី​ៗ​បំផុត​ ។ ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​ក្នុង​បញ្ជី​ ចុច​ឈ្មោះ​របស់​វា​ ។

បិទ

បិទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ដោយ​មិន​បាច់​ចាក​​ចេញ​ពី​កម្មវិធី​​ ។

អ្នក​ជំនួយការ

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

ពុម្ព

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រៀបចំ និង​កែ​សម្រួល​ពុម្ព​របស់​អ្នក ព្រម​ទាំង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ពុម្ព​មួយ ។ ។

ផ្ទុក​ឡើង​វិញ​

ជំនួស​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​មួយ​កំណែ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ចុង​ក្រោយ​ ។

កំណែ

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

រក្សា​ទុក​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

រក្សា​ទុក​ជា

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

រក្សាទុក​ទាំង​អស់

រក្សាទុក​ឯកសារ LibreOffice ដែលបានកែប្រែ ។

​នាំ​ចេញ​​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជាមួយ​ឈ្មោះ​​ និង​ ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៅ​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ ។

​ឯកសារ​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​​ PDF​

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

ផ្ញើ

ផ្ញើ​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​ច្បាប់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​កម្មវិធី​ដទៃ ។

មើល​ជា​​​មុន​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ

បង្កើត​ច្បាប់ចម្លង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​បណ្ដោះអាសន្ន​​ជាទ្រង់ទ្រាយ HTML ដោយ​បើក​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​លំនាំដើម​របស់​ប្រព័ន្ធ ហើយ​បង្ហាញ​ឯកសារ HTML ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ ។

មើល​ទំព័រ​ជាមុន

បង្ហាញ​ការមើល​ជា​មុន​នៃ​ទំព័រ​ដែលបាន​បោះពុម្ព ឬ​បិទ​ការ​មើល​ជាមុន ។

ចេញ

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document and change printing options.

Properties

បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន រួម​ទាំង​ស្ថិតិ​ដូចជា ចំនួន​ពាក្យ និង កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​

បន្ថែម​ទៅ និង យក​ហត្ថលេខា​ជា​លេខ​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​មើល​វិញ្ញាបនបត្រ ។

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!