ម៉ឺនុយ

ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ​ដូច​ខាង​ក្រោម មាន​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បង្អួច​ដែល​មាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ។ ដូចគ្នា​នេះដែរ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ដែល​ទាក់ទង​ជាមួយ​វត្ថុ ។


រូប​តំណាង​ព្រមាន

ម៉ឺនុយ​គឺ​ជា​បរិបទ​ដែល​រស់​រវើក ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន​តែ​ចំពោះ​អ្វី​ៗ ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការងារ​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​បច្ចុប្បន្ន ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ នោះ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំង​នោះ​នឹង​មាន​សម្រាប់​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។ បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​ឯកសារ បន្ទាប់​​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំងអស់​​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កែសម្រួល​ក្រាហ្វិក ។


​​ឯកសារ

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

កែ​សម្រួល

ម៉ឺនុយ​នេះ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​កែសម្រួល​មាតិកា​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

View

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

បញ្ចូល

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

​ទ្រង់ទ្រាយ​

The Format menu contains commands for formatting selected cells, objects, and cell contents in your document.

Styles

ចាប់ផ្តើម

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

ទិន្នន័យ

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ទិន្នន័យ ដើម្បី​កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​កំណត់​ជួរ តម្រៀប និង​ត្រង​ទិន្នន័យ គណនា​លទ្ធផល គ្រោង​ទិន្នន័យ និង​បង្កើត​តារាង​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

Tools

បង្អួច

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្កើត និង​បង្ហាញ​បង្អួច​ឯកសារ ។

Help

ម៉ឺនុយ​ជំនួយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ និង ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​របស់ ​LibreOffice ។

Please support us!