ការ​បង្វិល​អត្ថបទ

  1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្វិល​អត្ថបទ​របស់​វា ។

  2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា ។ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា ។

  3. ចុច​ផ្ទាំង តម្រឹម ។

  4. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​​ ទិស​អត្ថបទ​​ ប្រើ​កណ្ដុរ​ ​ដើម្បី​ជ្រើស​មើល​ជាមុន ក្នុង​អត្ថបទ​ណាមួយ​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្វិល​ ។ ចុច​ យល់ព្រម ។​​

Please support us!