សេចក្តី​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ LibreOffice Calc

នៅ​លើ​ទំព័រ​ជំនួយ​សម្រាប់ LibreOffice ទូទៅ អ្នក​អាច​​ឃើញ​សេចក្តី​ណែនាំ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទៅ​គ្រប់​ម៉ូឌុល ដូច​ជា​ធ្វើការ​ជាមួយ​បង្អួច និង​ម៉ឺនុយ ប្តូរ LibreOffice តាម​បំណង ប្រភព​ទិន្នន័យ វិចិត្រ​សាល និង​អូស ហើយ​ទម្លាក់ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ជំនួយ​ជាមួយ​ម៉ឺឌុល​ផ្សេង​ទៀត ប្តូរ​ទៅ​ជំនួយ​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​នោះ​ជាមួយ​ប្រអប់​បន្សំ នៅ​​ក្នុង​ផ្ទៃ​​ការ​រុករក ។

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​តារាង និង​ក្រឡា

ការ​បង្កក​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ជា​ក្បាល

ការ​បន្លិច​លេខ​អវិជ្ជមាន

ក្រឡា​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​រូបិយប័ណ្ណ

Deactivating Automatic Changes

ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សៀវភៅ​បញ្ជី

អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅជួរក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស

Selecting Themes for Sheets

ផ្ដល់​ទ្រង់ទ្រាយ​ដោយ​រូបមន្ត

ការ​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ

ការ​មិន​ធ្វើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​វិញ​​សម្រាប់​ឯកសារ​មួយ

Copying to Multiple Sheets

ការ​ជ្រើស​ក្រឡា​ច្រើន

Merge and Unmerge Cells

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​ជា​ទសភាគ

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​ជា​អត្ថបទ

បម្លែង​អត្ថបទ​ទៅជា​លេខ

បញ្ចូល​ និង​កែសម្រួលមតិយោបល់

ការ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​សន្លឹក

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​កម្ពស់​ជួរ​ដេក ឬ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិដ្ឋភាព​តារាង

ការ​ប្រើ​លេខ​ដែល​បាន​បង្គត់​

ចម្លង​តែ​ក្រឡា​ដែល​មើល​ឃើញ

ការ​ចម្លង​ទ្រង់ទ្រាយ ដោយ​ប្រើ​ជក់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ

ការ​បញ្ចូល​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​ក្នុង​ក្រឡា

ការ​បង្វិល​អត្ថបទ

ការ​សរសេរ​អត្ថបទ​ច្រើន​បន្ទាត់

អត្ថបទ​អក្សរ​តូច​លើ / អក្សរ​តូច​ក្រោម

ការ​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​​ពិសេស

​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​​អត្ថបទ​

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

ការ​កត់ត្រា​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ

ការ​បញ្ចូល​តម្លៃ និង​រូបមន្ត

ការ​បញ្ចូល​តម្លៃ

ការ​គណនា​ជាមួយ​រូបមន្ត

ការ​បង្ហាញ​រូបមន្ត ឬ​តម្លៃ

ការ​បញ្ចូល​រូបមន្ត

ការ​ចម្លង​រូបមន្ត

ការ​គណនា​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី

ការ​គណនា​ជាមួយ​កាល​បរិច្ឆេទ និង​ពេល​វេលា

ការ​គណនា​ភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​ពេល​វេលា

ការ​បញ្ចូល​ប្រភាគ

ការ​បញ្ចូល​លេខ​ដែល​ផ្តើម​ដោយ​លេខ​សូន្យ

អនុវត្ត​សន្លឹក​ច្រើន

Navigating Through Sheet Tabs

ការ​បំពេញ​ទិន្នន័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ក្រឡា​ដែល​នៅ​ជាប់​គ្នា

អនុវត្ត​បញ្ជី​តម្រៀប

ការ​អនុវត្ត​តម្រង

ការ​អនុវត្ត​តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

Applying Advanced Filters

ចម្លង​តែ​ក្រឡា​ដែល​មើល​ឃើញ

ការ​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ម៉ាទ្រីស

ការ​បង្វិល​តារាង (ការ​ផ្លាស់​កន្លែង)

អនុគមន៍​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បញ្ចូល​សេចក្តី​​យោង

ការ​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្រឡា

ការ​ទទួល​ស្គាល់​ឈ្មោះ​ជា​អាសយដ្ឋាន

ការ​យោង​ក្រឡា​ដោយ​អូស និង​ទម្លាក់

អាសយដ្ឋាន និង​សេចក្តី​យោង​ដាច់ខាត និង​ប្រែប្រួល

URLs យោង

ការយោង​សន្លឹក​ដទៃទៀត

ការ​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ម៉ាទ្រីស

ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ខាង​ក្រៅ​ក្នុង​តារាង (WebQuery)

ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​តារាង

ការ​កំណត់​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ការត្រង​ជួរក្រឡា

តម្រៀប​ទិន្នន័យ

ការ​គណនា​កម្រិត​ខ្ពស់

តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​បង្កើត​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​​កែសម្រួល​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​ត្រង​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​លុប​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​ជ្រើស​ជួរ​លទ្ធផល​តារាង​​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ការ​បង្រួប​បង្រួម​ទិន្នន័យ

ការ​អនុវត្ត​សមីការ

ការ​អនុវត្ត​ប្រមាណ​វិធី​ច្រើន

សុពលភាព​នៃ​មាតិកា​ក្រឡា

ដោយ​ប្រើ​សាច់រឿង

ការ​បោះពុម្ព និង​មើល​ទំព័រ​ជា​មុន

កំណត់​ជួរ​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​សន្លឹក​មួយ

ការ​បោះពុម្ព​សេចក្តី​លម្អិត​សន្លឹក

ការ​កំណត់​ចំនួន​ទំព័រ​សម្រាប់​បោះពុម្ព

បោះពុម្ព​សន្លឹក​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ដេក

ការ​បោះពុម្ព​ជួរ​ដេក ​ឬជួរ​ឈរ​លើ​គ្រប់​ទំព័រ

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

ការ​នាំ​ចូល និង​នាំ​ចេញ​ឯកសារ

ការ​បើក និង​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​អត្ថបទ CSV

កា​រនាំចូល និងនាំចេញ​ឯកសារ​អត្ថបទ CSV ជា​មួយ​នឹង​រូបមន្ត

នាំចូល និង​នាំចេញ​ឯកសារ dBASE

ការ​រក្សា​ទុក និង​បើក​សន្លឹក​ក្នុង HTML

Sending Documents as Email

ការ​បើក​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង

ការ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ផ្សេង​

ផ្សេងៗ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវកាត់​​ចូល​ដំណើរការ (LibreOffice Calc​)

ការ​បិទ​ភ្ជាប់​មាតិកា​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ពិសេស

ផ្លាស់ប្ដូរ​ថត​ធ្វើការ​របស់​អ្នក

ការការ​ពារ​ក្រឡា​មិន​ឲ្យ​ផ្លាស់ប្ដូរ

មិនការពារ​ក្រឡា

ការ​បង្កក​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ជា​ក្បាល

បញ្ចូល​ និង​កែសម្រួលមតិយោបល់

ការ​បង្វិល​តារាង (ការ​ផ្លាស់​កន្លែង)

អនុគមន៍​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ខាង​ក្រៅ​ក្នុង​តារាង (WebQuery)

ឆ្នាំ 19xx/20xx

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

ការ​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​​ដោយ​ប្រើ​របារ​ឧបករណ៍​

Defining Arrow Styles

ការ​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

Recording a Macro

Please support us!