ការ​ជ្រើស​ជួរ​លទ្ធផល​តារាង​​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ចុច​ប៊ូតុង បន្ថែម​ទៀត ក្នុង​ប្រអប់ តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ប្រអប់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក ។

អ្នក​អាច​ជ្រើស​ជួរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ ដែល​បាន​បង្កើត​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​ ពី​ប្រអប់ លទ្ធផល​ទៅ ។ ប្រសិនបើ​ជួរ​លទ្ធផល​មិន​មាន​ឈ្មោះ បញ្ចូល​កូអរដោនេ​នៃ​ក្រឡា​ឆ្វេង​ខាង​លើ​នៃ​ជួរ​ទៅ​ក្នុង​វាល​​ដែល​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​​ប្រអប់ លទ្ធផល​ទៅ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​លើ​ក្រឡា​ដែល​សមរម្យ ដើម្បី​បញ្ចូល​កូអរដោនេ​ស្រប​​គ្នា ។

បើ​អ្នក​សម្គាល់​ប្រអប់​ធីក មិន​អើពើ​ជួរ​ដេក​ទទេ នោះ​ពួក​វា​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​យក​មក​គិត នៅ​ពេល​បង្កើត​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ" ឡើយ។

ប្រសិនបើ​ប្រអប់​ធីក សម្គាល់​ប្រភេទ ត្រូវ​បាន​សម្គាល់ នោះ​ប្រភេទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ដោយ​​ចំណងជើង​របស់​ពួក​វា និង​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​តម្លៃ​ស្រប​តាម​គ្នា ពេល​បង្កើត​តារាង "អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ" ។

Open file with example:

Please support us!