ការ​​កែសម្រួល​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

ចុច​ប៊ូតុង​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប៊ូតុង​នៅ​ក្នុង​តារាង​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ហើយ​សង្កត់​កណ្ដុរ​ចុះ ។ និមិត្តសញ្ញា​ពិសេស​មួយ នឹង​បង្ហាញ​ឡើង​នៅ​ក្បែរ​ព្រួញ​កណ្ដុរ ។

ដោយ​អូស​ប៊ូតុង​មួយ​ទៅ​ទីតាំង​ផ្សេង​ក្នុង​ជួរ​ដេក​ដូច​គ្នា អ្នក​អាច​ប្តូរ​លំដាប់​ជួរ​ឈរ ។ បើ​អ្នក​អូស​ប៊ូតុង​មួយ​នៅ​គែម​ឆ្វេង​នៃ​តារាង ទៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្បាល​ជួរ​ដេក អ្នក​អាច​ប្តូរ​ជួរ​ឈរ​ទៅ​ជា​ជួរ​ដេក ។

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

ដើម្បី​យក​ប៊ូតុង​មួយ​ចេញ​ពី​តារាង គ្រាន់​តែ​អូស​វា​ចេញ​ពី​តារាង "អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ" ។ លែង​ប៊ូតុង​កណ្ដុរ ពេល​ព្រួញ​កណ្ដុរ​ដែល​បាន​ដាក់​ក្នុង​សន្លឹក​ក្លាយ​ជា​រូប​តំណាង​ 'មិន​អនុញ្ញាត' ។​ ប៊ូតុង​ត្រូវ​បាន​លុប ។

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

នៅ​ក្នុង​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ អ្នក​អាច​ប្រើ​អូស និង​ទម្លាក់ ឬ​ពាក្យ​បញ្ជា​កាត់/​បិទភ្ជាប់​ដើម្បី​រៀបចំ​លំដាប់​វាល​ទិន្នន័យ​ឡើយវិញ ។

អ្នក​អាច​កំណត់​ឈ្មោះ​​​ទិដ្ឋភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទៅកាន់​វាល វាល​សម្រាប់​សមាជិក សរុប​រង (ដោយ​មាន​កម្រិត​មួយ​ចំនួន) និង​ចំនួន​សរុប​ជា​​ច្រើន​នៅ​​ក្នុង​តារាង​អ្នក​ចំនួន​ការ​ទិន្នន័យ ។ ឈ្មោះ​ទិដ្ឋភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅកាន់​ធាតុ​ដោយ​​ការ​សរសេរ​ជាន់​លើ​ឈ្មោះ​ដើម​ដោយ​មាន​ឈ្មោះ​​ផ្សេង​ទៀត ។

Open file with example:

Please support us!