ការ​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ដើម្បី​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​តាមលក្ខខណ្ឌ ត្រូវតែ​បិទ​ការគណនា​ស្វ័យប្រវត្តិសិន ។ ជ្រើស ឧបករណ៍ - មាតិកាក្រឡា - គណនាស្វ័យប្រវត្តិ (អ្នកនឹងឃើញ សញ្ញាគូសធីក​មួយ​នៅជាប់​នឹង​ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​ ការគណនា​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅបើក​នៅឡើយ) ។


ជាមួយ​​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ ឧទាហរណ៍​អ្នក​អាច​បន្លិច​​តម្លៃ​សរុប​ដែល​លើស​ពី​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​តម្លៃ​សរុប​ទាំងអស់ ។ បើ​តម្លៃ​សរុប​ផ្លាស់ប្តួរ នោះ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក៏​ផ្លាស់ប្តូរ​​តាម​នោះ​ដែរ ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ផ្សេង​ទៀត​ដោយ​ដៃ​ឡើយ ។

ដើម្បី​កំណត់លក្ខខណ្ឌ

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ។ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា​លម្អិត​ក្នុង ជំនួយ LibreOffice ហើយ​ឧទាហរណ៍​មួយ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ខាង​ក្រោម ៖

គំរូ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លក្ខខណ្ឌ ៖ បន្លិច​តម្លៃ​មធ្យមភាគ​​​ខាង​លើ/ក្រោម​តម្លៃ​សរុប

ជំហាន ១ ៖ បង្កើត​តម្លៃ​ជា​លេខ

អ្នក​ចង់​ផ្តល់​តម្លៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​តារាង​របស់​អ្នក​ជាតម្លៃ​ជាក់​លាក់​​ ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុង​តារាងturnovers​​ អ្នក​អាច​បង្ហាញ​តម្លៃ​ទាំង​អស់​ខាង​លើ​តម្លៃ​មធ្យម​ជា​ពណ៌​បៃតង និង​តម្លៃ​ទាំង​អស់​ខាង​ក្រោម​តម្លៃ​មធ្យម​ជា​ពណ៌​ក្រហម ។ នេះ​អាច​ធ្វើ​បាន​ជាមួយ​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​នៃ​ក្រឡា​ទាំងអស់ បញ្ចូល​រូបមន្ត =RAND() អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ចំនួន​ចៃដន្យ​មួយ​ចន្លោះ 0 និង 1 ។ បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ចំនួន​គត់​ចន្លោះ 0 និង 50 បញ្ចូល​រូបមន្ត =INT(RAND()*50) ។

 2. ចម្លង​រូបមន្ត​ដើម្បី​បង្កើត​ជួរ​ដេក​នៃ​ចំនួន​ចៃដន្យ ។ ចុច​ជ្រុង​ក្រោម​ខាង​ស្តាំ​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​អូស​ទៅ​ស្តាំ​រហូត​ទាល់​តែ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​ចង់​បាន​ត្រូវ​​បាន​ជ្រើស ។

 3. តាម​វិធី​ដដែល​ដូច​ដែល​បាន​ពិពណ៌នា​ខាង​លើ អូស​ជ្រុង​ក្រឡា​ខាង​ស្តាំ​បំផុត​ទៅ​ក្រោម​ដើម្បី​បង្កើត​ជួរ​ដេក​នៃ​ចំនួន​ចៃដន្យ​បន្ថែម ។

ជំហាន ២ ៖ កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​ទទេ​មួយ ហើយ​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា ​ ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ។

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ទី​ពីរ ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​ទទេ​ម្តង​ទៀត និង​បន្ត​ធ្វើ​ដូច​បាន​ពិពណ៌នា​ខាង​លើ ។ ផ្តល់​តម្លៃ​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ខុសៗ​គ្នា​សម្រាប់​ក្រឡា និង​ផ្តល់​ឈ្មោះ​មួយ (​សម្រាប់​ឧទាហរណ៍​នេះ គឺ "ក្រោម") ។

ជំហាន ៣ ៖ គណនា​មធ្យមភាគ

ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ពិសេស​​របស់​យើង យើង​កំពុង​គណនា​មធ្យម​នៃ​តម្លៃ​ចៃដន្យ ។ លទ្ធផល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​ក្រឡា ៖

 1. ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ក្រឡា​ទទេ ឧទាហរណ៍ J14 និង​ជ្រើស បញ្ចូល - អនុគមន៍ ។

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. បិទ​អ្នក​ជំនួយការ​​អនុគមន៍​ដោយចុច យល់ព្រម ។

ជំហាន ៤ ៖ អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា

ឥឡូវ​អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទៅ​សន្លឹក ៖

 1. ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ចំនួន​ចៃដន្យ ។

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ បើ​តម្លៃ​ក្រឡា​តូច​ជាង J14 ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា "Below" ហើយ​បើ​តម្លៃ​ក្រឡា​ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ J14 ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា "Above" ។

ជំហាន ៥ ៖ ចម្លង​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា

ដើម្បី​អនុវត្ត​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទៅ​ក្រឡា​ផ្សេង​ទៀត​នា​ពេល​ក្រោយ ៖

 1. ចុច​ក្រឡា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រឡា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ ។

 2. ចម្លង​ក្រឡា​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

 3. ជ្រើស​ក្រឡា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ទទួល​ទ្រង់ទ្រាយ​ដដែល​នេះ ។

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Please support us!