ការ​បំពេញ​ទិន្នន័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ក្រឡា​ដែល​នៅ​ជាប់​គ្នា

អ្នក​អាច​បំពេញ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ក្រឡា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា "បំពេញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ" ឬ​ពាក្យ​បញ្ជា "ស៊េរី" ។

ការ​ប្រើ បំពេញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

"បំពេញ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ" បង្កើត​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​អាស្រ័យ​តាម​គំរូ​ដែល​បាន​កំណត់ ។

 1. នៅ​លើ​សន្លឹក ចុច​ក្នុង​ក្រឡា ហើយ​វាយ​លេខ ។

 2. ចុច​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ​ទៀត ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ត្រឡប់​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​បាន​វាយ​លេខ ។

 3. អូស​​ចំណុច​ទាញ​បំពេញ​នៅ​ជ្រុង​ក្រោម​ខាង​ស្តាំ​នៃ​ក្រឡា កាត់​ក្រឡា​ដែល​អ្នក​ចង់​បំពេញ និង​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ។

  ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​លេខ​តាម​លំដាប់​កើន ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បីបង្កើត​បញ្ជី​ថ្ងៃ​តៗគ្នា​យ៉ាង​រហ័ស បញ្ចូល ថ្ងៃច័ន្ទ ក្នុងក្រឡា ហើយ​អូស​ចំណុច​ទាញ​បំពេញ ។


ចុច ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ចង់​បំពេញ​ក្រឡា​ដោយ​តម្លៃ​ផ្សេង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិនបើ​អ្នក​ជ្រើស​ក្រឡា​នៅ​ជាប់​គ្នា​ពីរ ឬ​ច្រើន​ដែលមាន​លេខ​ផ្សេងៗ​គ្នា ហើយ​អូស ក្រឡា​ដែលនៅ​សល់​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​លំនាំ​គណិត​ដែល​ត្រូវបានទទួល​ស្គាល់​នៅក្នុង​លេខ ។ មុខងារ​បំពេញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ក៏​ស្គាល់​បញ្ជី​ដែលបាន​ធ្វើ​ផ្ទាល់ខ្លួន​​ដែល​បាន​កំណត់នៅ​ក្រោម - LibreOffice Calc - បញ្ជី​តម្រៀប ។


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​អាច​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ចំណុច​ទាញ​បំពេញ ដើម្បី​បំពេញ​ជួរឈរ​ទទេ​របស់​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ ឧទាហរណ៍ ដំបូង​បញ្ចូល Jan ទៅ​ក្នុង A1 និង​អូស​ចំណុច​ទាញ​បំពេញ​ចុះ​ទៅ​កាន់ A12 ដើម្បី​ទទួលបាន​ ១២ ខែ ក្នុង​ជួរឈរ​ដំបូង ។ ឥឡូវ​បញ្ចូល​តម្លៃ​ខ្លះទៅក្នុង B1 និង C1 ។ ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងពីរ​នោះ និង​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ចំណុច​ទាញ ។ វា​នឹង​បំពេញ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​ B1:C12 ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។


ការ​ប្រើ​ស៊េរី​ដែល​បាន​កំណត់

 1. ជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា​ក្នុង​សន្លឹក ដែល​អ្នក​ចង់​បំពេញ ។

 2. ជ្រើស កែសម្រួល - បំពេញ - ស៊េរី ។

 3. ជ្រើស​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​សម្រាប់​ស៊េរី ។

  បើ​អ្នក​ជ្រើស​ស៊េរី លីនេអ៊ែរ នោះ​កំណើន​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន បន្ថែម ទៅ​កាន់​លេខ​តៗ​គ្នា​ក្នុង​ស៊េរី​ដើម្បី​បង្កើត​តម្លៃ​បន្ទាប់ ។

  បើ​អ្នក​ជ្រើស ​ស្វីត​ធរណីមាត្រ នោះ​កំណើន​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន គុណ​ នឹង​លេខ​តៗ​គ្នា​ដើម្បី​បង្កើត​តម្លៃ​បន្ទាប់ ។

  បើ​អ្នក​ជ្រើស​ស៊េរី កាល​បរិច្ឆេទ នោះ​កំណើន​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ពេល​វេលា​រហូត​ដល់​កន្លែង​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

Please support us!