អ្នកប្រើ​បានកំណត់​ស៊ុម​នៅក្នុង​ក្រឡា

អ្នកអាច​អនុវត្ត​​​បន្ទាត់​ផ្សេងគ្នា​តាម​វិធី​មួយបែប ដល់​ក្រឡា​ដែល​បានជ្រើស ។

  1. ជ្រើស​ក្រឡា ឬ​ប្លុក​របស់ក្រឡា ។

  2. ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា ។

  3. នៅក្នុង​ប្រអប់ សូមចុច​ថេប ស៊ុម ។

  4. ជ្រើស​ជម្រើស​ស៊ុម​ដែលអ្នក​ចង់​អនុវត្ត ហើយ​ចុច យល់ព្រម ។

ជម្រើស​នៅក្នុង​តំបន់ ការរៀបចំ​បន្ទាត់ អាច​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​​ពហុស៊ុម ។

ជម្រើស​ក្រឡា

ដោយ​ពឹងផ្អែក​លើ​ជម្រើស​ក្រឡា តំបន់​មើលទៅ​ហាក់​ដូចជា​ប្លែក​ពីគ្នា ។

ជម្រើស

តំបន់​រៀបចំ​បន្ទាត់

មួយ​ក្រឡា

ស៊ុម​​មាន​ក្រឡា​មួយ​បានជ្រើស

ក្រឡា​នៅក្នុង​ជួរ​ឈរ

ស៊ុម​មានជួរឈរ​ដែលបានជ្រើស

ក្រឡា​នៅក្នុង​ជួរ​ដេក

ស៊ុម​មាន​ជួរដេក​ដែលបានជ្រើស

ក្រឡា​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ប្លុក 2x2 ឬ​ច្រើន​ជាងនេះ

ស៊ុម​មាន​ប្លុក​ដែលបានជ្រើស


ការកំណត់​លំនាំដើម

ចុច​រូបតំណាងលំនាំដើម​មួយដើម្បី​កំណត់ ឬ​កំណត់​ស៊ុម​ច្រើន​ឡើងវិញ ។

ឧទាហរណ៍

ជ្រើស​ប្លុក​នៃ​ក្រឡា 8x8 បន្ទាប់​មក​ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា - ស៊ុម ។

រូបតំណាង​លំនាំដើម​របស់​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ស៊ុម

ឥឡូវ អ្នកអាច​បន្ត​មើល​បន្ទាត់​ណា​ដែល​រូបតំណាង​នឹងកំណត់​ ឬ​ យកចេញ​នោះ ។

ការកំណត់​ដែល​បានកំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

នៅក្នុង​តំបន់កំណត់​ដោយអ្នកប្រើ អ្នកអាច​ចុច ដើម្បី​កំណត់ ឬ​យក​បន្ទាត់​នីមួយៗចេញ ។ ទិដ្ឋភាពជាមុន បង្ហាញ​បន្ទាត់​នៅក្នុង​សភាព​មែកធាងផ្សេងគ្នា ។

ចុច​លើ​គែម ឬ​ជ្រុង​ឲ្យលឿន ដើម្បី ប្ដូរ​តាម​សភាព​មែកធាង​ផ្សេងគ្នា ។

ប្រភេទ​បន្ទាត់

រូបភាព

អត្ថន័យ

បន្ទាត់​ពណ៌ខ្មៅ

បន្ទាត់​តាន់​សម្រាប់​ស៊ុម​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

បន្ទាត់​ពណ៌ខ្មៅ កំណត់​បន្ទាត់​​ដែលស្របគ្នា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។lបន្ទាត់ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជា​បន្ទាត់​ចុចៗiនៅពេល​ដែលអ្នកជ្រើសរចនា​ប័ទ្ម​បន្ទាត់the 0.05  ។lបន្ទាត់​ទ្វេ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅពេល​ដែលអ្នក​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ទ្វេ ។le.

បន្ទាត់​ពណ៌​ប្រផេះ

បន្ទាត់​ពណ៌​ប្រផេះ​សម្រាប់​ស៊ុម​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ

បន្ទាត់​ពណ៌​ប្រផេះ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅពេល​ដែល​បន្ទាត់​ស្របគ្នា​របស់​ក្រឡា​ដែល​បានជ្រើស នឹងមិនត្រូវបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ ។មិនមាន​បន្ទាត់​ដែលនឹងត្រូវបាន​កំណត់ ឬ​យក​ចេញ នៅ​ទីតាំងនេះ​ឡើយ ។

បន្ទាត់​ពណ៌ ស

បន្ទាត់​ពណ៌​សម្រាប់​ស៊ុម​ដែល​បានកំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

បន្ទាត់​ពណ៌​ស ត្រូវបានបង្ហាញ​នៅពេល​ដែល​បន្ទាត់​ស្របគ្នា​របស់​ក្រឡា​ដែលបានជ្រើស​នឹងត្រូវបាន យកចេញ ។


ឧទាហរណ៍

ជ្រើស​ក្រឡា​តែមួយ បន្ទាប់មកជ្រើសទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា - ស៊ុម ។

ចុច​គែម​ដែលទាបជាង ដើម្បី​កំណត់បន្ទាត់​ដែលស្ដើងជាងគេ​នៅស៊ុម​បាទ All other lines will be removed from the cell.

ការកំណត់​ស៊ុម​ខាងក្រោម​ស្ដើង

ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ក្រាស់ជាងនេះ ហើយ ចុច​គែម​ដែលទាបជាងគេ ។ ការជ្រើស​នេះ កំណត់​បន្ទាត់​ដែល​ក្រាស់ជាង ធ្វើជា​ស៊ុម​បាទ ។

ការ​កំណត់​បន្ទាត់​ក្រាស់​ជា​ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាងលំនាំដើម​ទីពីរ ពី​ខាងឆ្វេង ដើម្បី​កំណត់​ស៊ុម​ទាំងបួន​ជ្រុង ។ បន្ទាប់​មក ចុច​គែម​ដែលទាបជាងគេឲ្យលឿន រហូតដល់​បានបង្ហាញ​បន្ទាត់​ពណ៌​ស ។ ការនេះ​យកស៊ុម​បាត​ចេញ ។

យក​ស៊ុម​ខាងក្រោម​ចេញ

អ្នក​អាច​ផ្សំ​ប្រភេទ និង​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​មួយចំនួន ។ រូបភាព​ចុងក្រោយ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​កំណត់​ស៊ុម​ខាងក្រៅ​ក្រាស់ (បន្ទាត់ខ្មៅ​ក្រាស់) នៅខណៈដែល​បន្ទាត់​អង្កត់ទ្រូវ​មួយចំនួននៅខាងក្នុង​ក្រឡា នឹងត្រូវបាន​ប៉ះពាល់ (បន្ទាត់ពណ៌​ប្រផេះ) ។

គំរូ​កម្រិត​ខ្ពស់​សម្រាប់​ស៊ុម​ក្រឡា

Please support us!