រូបមន្ត​តាមស្តង់ដារ​ កាល​បរិច្ឆេទ/ពេល​វេលា ការ​ព្រមាន​កំហុស

បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ តាម​លំនាំដើម ផល​បូក​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

ដើម្បី​​ផ្លាស់​ប្តូរ​រូបមន្ត​លំនាំដើម​ដែល​ត្រូវ​​បង្ហាញ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​វាល​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រូបមន្ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។ រូបមន្ត​មាន ៖ មធ្យម រាប់តម្លៃ (COUNTA) រាប់​ចំនួន (COUNT) អតិ​បរមា អប្ប​បរមា ផល​បូក ឬ​គ្មាន ។

Please support us!