តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​លម្អិត​ប្លង់​នៃ​តារាង ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​តារាង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ

អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​តារាង បង្ហាញ​វាល​​​ទិន្នន័យ​ជា​ប៊ូតុង ដែល​អ្នក​អាច​អូស និង​ទម្លាក់​ដើម្បី​កំណត់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​តារាង ។

ប្លង់

ដើម្បី​កំណត់​ប្លង់​នៃ​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ អូស និង​ទម្លាក់​ប៊ូតុង​វាល​​ទិន្នន័យ​ទៅ​លើ​តំបន់ វាល​​ទំព័រ វាល​​ជួរ​ដេក វាល​​ជួរ​ឈរ និង វាល​​ទិន្នន័យ អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​អូស និង​ទម្លាក់​ដើម្បី​រៀបចំ​វាល​​ទិន្នន័យ លើ​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​​បាន​ផងដែរ ។

LibreOffice នឹង​បន្ថែម​ចំណង​ជើង​មួយ​ទៅ​ប៊ូតុង ដែល​ត្រូវ​បាន​អូស​ទៅ​ក្នុង​តំបន់ វាល​​ទិន្នន័យ ។ ចំណង​ជើង​មាន​ឈ្មោះ​វាល​​ទិន្នន័យ ព្រម​ទាំង​រូបមន្ត​ដែល​បាន​បង្កើត​ទិន្នន័យ ។

ដើម្បី​ប្តូរ​អនុគមន៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​វាល​​ទិន្នន័យ​មួយ ចុច​ទ្វេដង​លើ​ប៊ូតុង​មួយ​ក្នុង​តំបន់ វាល​​ទិន្នន័យ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់ វាល​​ទិន្នន័យ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ប៊ូតុង​ក្នុង​តំបន់ វាល​​ជួរ​ដេក ឬ​វាល​​ជួរ​ឈរ ។

ច្រើន​ទៀត

បង្ហាញ ឬ​លាក់​ជម្រើស​បន្ថែម សម្រាប់​កំណត់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

លទ្ធផល

បញ្ជាក់​​អំពី​ការ​កំណត់ សម្រាប់​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

ជ្រើស​ពី

ជ្រើស​ផ្ទៃ​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​បច្ចុប្បន្ន ។

លទ្ធផល​ទៅ

ជ្រើស​តំបន់​​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon

បង្រួញ

Icon

ពង្រីក​អតិបរមា

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ប្រសិនបើ​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស​មាន​ទិន្នន័យ នោះ​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ នឹង​សរសេរ​ជាន់​លើ​ទិន្នន័យ ។ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​បាត់បង់​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់ សូម​ទុក​ឲ្យ​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ជ្រើស​តំបន់​ដើម្បី​បង្ហាញ​លទ្ធផល ។


មិន​អើពើ​ជួរ​ដេក​ទទេ

មិន​អើពើ​វាល​​ទទេ​ក្នុង​ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

សម្គាល់​ប្រភេទ

ផ្តល់​តម្លៃ​ជួរ​ដេក​ដែល​គ្មាន​ស្លាក​ទៅ​ប្រភេទជួរ​ដេក​ខាងលើ ។

ជួរ​ឈរ​សរុប

គណនា និង​បង្ហាញ​សរុប​ទាំងអស់​នៃ​ការ​គណនា​ជួរ​ឈរ ។

ជួរ​ដេក​សរុប

គណនា និង​បង្ហាញ​សរុប​ទាំងអស់​នៃ​ការ​គណនា​ជួរ​ដេក ។

បន្ថែម​តម្រង

បន្ថែម​ប៊ូតុង​របស់​​តម្រង​​ទៅ​តារាង​អ្នក​​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ ដែល​អាស្រ័យ​លើ​ទិន្នន័យ​របស់​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

បើក​ប្រអប់​របស់​តម្រង ។

អាច​ចូល​ទៅ​​សេចក្តី​លម្អិត

ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក​នេះ និង​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ស្លាក​របស់​ធាតុ​មួយ​ក្នុង​តារាង ដើម្បី​បង្ហាញ ឬ​លាក់​សេចក្តី​លម្អិត​ ឲ្យ​​វត្ថុ​ ។ ជម្រះ​ប្រអប់​ធីក​នេះ និង​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ក្រឡា​ក្នុង​តារាង ដើម្បី​កែសម្រួល​មាតិកា​របស់​ក្រឡា ។

ដើម្បី​ពិនិត្យ​សេចក្តី​លម្អិត​ក្នុង​តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​

អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

ប្រសិនបើ​អ្នក​ចុចលើ​វាល​មួយ ដែល​ជាប់​នឹង​វាល​ផ្សេងៗ នៅ​កម្រិត​ដូចគ្នា ប្រអប់ បង្ហាញ​សេចក្តី​លម្អិត នឹង​លេច​ឡើង ។

បង្ហាញ​លម្អិត

ជ្រើស​វាល​ដែល​អ្នក​ចង់​មើល​សេចក្តី​លម្អិត ។

Please support us!