តម្រង​កម្រិត​ខ្ពស់

Defines an តម្រង​កម្រិត​ខ្ពស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


អាន​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រង​ពី

ជ្រើស​ជួរ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ ឬ​បញ្ចូល​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រង ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

Icon shrink

បង្រួញ

Icon Expand

Expand

Options

បង្ហាញ​ជម្រើស​តម្រង​បន្ថែម ។

ប្រកាន់​តួ​អក្សរ​តូច​ធំ

ញែក​តួអក្សរ​ធំ និង​តួអក្សរ​តូច នៅពេល​ត្រង​ទិន្នន័យ ។

ជួរ​មាន​ស្លាក​ជួរ​ឈរ

រួមបញ្ចូល​ស្លាក​ជួរ​ឈរ នៅក្នុង​ជួរដេកទី​មួយ​​នៃ​ជួរ​ក្រឡា ។

ចម្លង​លទ្ធផល​ទៅ

ធីក​ប្រអប់​ធីក​ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា​ដែលអ្នក​ចង់​ឲ្យ​បង្ហាញ​លទ្ធផល​តម្រង ។ អ្នក​ក៏អាច​ជ្រើស​ជួរ​ដែល​មាន​ឈ្មោះពី​បញ្ជី​ផងដែរ ។

កន្សោម​​ធម្មតា

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​ប្រើ​​តួអក្សរ​ជំនួស​​នៅក្នុង​និយមន័យ​តម្រង ។ ចំពោះ​បញ្ជី​នៃ​កន្សោម​ធម្មតា​ដែល LibreOffice គាំទ្រ​នោះ សូម​ចុច នៅទីនេះ ។

បើ​បានធីក​ប្រអប់ កន្សោម​ធម្មតា អ្នកអាច​ប្រើ​កន្សោម​ធម្មតា​នៅក្នុង​វាល តម្លៃ ប្រសិនបើ​ប្រអប់​បញ្ជី​លក្ខ​ខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​ទៅ '=' EQL ឬ '<>' UNEQUAL ។ វាក៏បាន​អនុវត្ត​ទៅ​ក្រឡា​ដែឡបាន​រំពឹងទុក​ថាអ្នក​​យោង​​សម្រាប់​តម្រង​កម្រិតខ្ពស់ ។

គ្មាន​ការ​ចម្លង

ដោយ​មិនរាប់​បញ្ចូល​ជួរដេក​ស្ទួន​នៅក្នុង​បញ្ជី​ទិន្នន័យ​ដែលបានត្រង ។

រក្សា​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រង

ជ្រើស ប្រអប់​ធីកចម្លង​លទ្ធផល​ទៅ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ជាក់​ជួរ​ទិសដៅ​ដែលអ្នក​ចង់​ឲ្យបង្ហាញទិន្នន័យ​ដែលបានត្រង ។ បើ​បានធីក​ប្រអប់​នេះ ជួរទិសដៅ​នៅមាន​តំណទៅជួរ​ប្រភព ។ អ្នក​ត្រូវតែ​បានកំណត់​ជួរ​ប្រភព​នៅក្រោម ទិន្នន័យ - ជួរ​កំណត់ ជាជួរ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ។ ធ្វើ​តាមនេះ អ្នក​អាច​អនុវត្ត​ឡើងវិញ​នូវតម្រង​ដែលបានកំណត់​នៅ​ពេល​ណាមួយ​ដូចដែលមានបន្តបន្ទាប់​នេះ ៖ ចុច​ទៅក្នុង​ជួរ​ប្រភព បន្ទាប់​មក ជ្រើស ទិន្នន័យ - ធ្វើឲ្យជួរ​ស្រស់ ។

Applying Advanced Filters

  1. ចម្លង​ក្បាល​ជួរ​ឈរ​នៃ​ជួរ​សន្លឹក​ដែល​ត្រូវ​ត្រងទៅ​ក្នុង​តំបន់​ទំនេរ​នៃ​សន្លឹក និង​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​តម្រង​ក្នុង​ជួរ​ដេក​ក្រោម​ក្បាល ។ ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រៀប​ចំតាម​ទិសផ្ដេក​​ក្នុង​ជួរ​ដេក​មួយ​នឹងតែង​តែ​​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​យ៉ាង​តក្ក​ដោយ​ AND និង​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រៀប​ចំតាម​ទិស​ឈរ​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​​មួយ​នឹងតែង​តែ​​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​យ៉ាង​តក្ក​ដោយ​ OR ។

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

ផ្ទុក​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ​ដែល​មាន​ចំនួន​កំណត់​ត្រា​ច្រើន ។ យើង​កំពុង​ប្រើ​ឯកសារ​ប្រឌិតTurnover ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រើ​បាន​ងាយ​ដូច​ឯកសារ​ដទៃ​ផ្សេង​ដែរ ។ ឯកសារ​មាន​ប្លង់​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

A

B

C

D

E

1

ខែ

ស្តង់ដារ

ពាណិជ្ជកម្ម

ល្អ​ប្រណិត​

ឈុត

2

មករា

125600

200500

240000

170000

3

កុម្ភៈ

160000

180300

362000

220000

4

មីនា

170000

។ល។


ឧទាហរណ៍ ចម្លង​ជួរ​ដេក 1 ជាមួយ​ក្បាល​ជួរ​ដេក (ឈ្មោះ​វាល​) ទៅ​កាន់​ជួរ​ដេក 20 ។ បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​តម្រង​ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ OR ក្នុង​ជួរ​ដេក 21​ 22 និង​បន្ត​បន្ទាប់ ។

A

B

C

D

E

20

ខែ

ស្តង់ដារ

ពាណិជ្ជកម្ម

ល្អ​ប្រណិត​

ឈុត

21

មករា

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!