​​ទ្រង់ទ្រាយ​​​តាម​លក្ខខណ្ឌ

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions. If a style was already assigned to a cell, it remains unchanged. The style entered here is then evaluated. There are several types of conditional formatting that can be used.

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​ច្រើន​ដើម្បី​ច្រោះ​មាតិកា​តម្លៃ​ក្រឡា ឬ​រូបមន្ត​បាន។ លក្ខខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​ពី​ដើម​ទៅ​ចុង។ ប្រសិនបើ​លក្ខខណ្ឌ​ទី​មួយ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​កំណត់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។ បើមិនដូច្នោះទេ លក្ខខណ្ឌ​ទីពីរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ ហើយ​រចនាប័ទ្ម​របស់​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។ ហើយ​បើ​រចនាប័ទ្ម​នេះ​មិន​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទៀត​ នោះ​លក្ខខណ្ឌ​បន្ទាប់​នឹង​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ​ជា​បន្តបន្ទាប់។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Conditional.


warning

ដើម្បី​អនុវត្ត​ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​បន្ថែម គឺ​ត្រូវតែ​បិទ​ការគណនា​ស្វ័យប្រវត្តិ​សិន  ។ សូមជ្រើស ឧបករណ៍ - មាតិកា​ក្រឡា -គណនា​ស្វ័យប្រវត្តិ (អ្នក​ឃើញ​សញ្ញា​ធីក​នៅជាប់​នឹង​ពាក្យបញ្ជា នៅ​ការគណនា​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នោះ នៅ​បើក) ។


Condition list

List of the conditions defined for the cell range in order of evaluation. You can define as many conditions as you want.

Up

Increase priority of the selected condition.

Down

Decrease priority of the selected condition.

Condition list entry

បញ្ជាក់​លម្អិត​បើ​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ត្រូវ​ពឹងផ្អែក​លើ​ធាតុ​មួយ​​ក្នុង​ចំណោម​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី​ទម្លាក់​ចុះ៖

មាត្រដ្ឋាន​ពណ៌

នេះ​គឺជា​ប្រអប់​ដូចគ្នា​នឹង​ពេល​ដែល​អ្នក​ជ្រើស ក្រឡា​ទាំងអស់ នៅ​ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ធាតុ​ម៉ឺនុយ​រង​ដំបូង​ដែរ។ អនុវត្ត​មាត្រដ្ឋាន​ពណ៌​ចំពោះ​ជួរ​ដែល​មាន​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ​ជម្រាល​ពីរ​ពណ៌ ឬ​បី​ពណ៌​នៅ​លើ​ជួរ​នេះ ដោយ​អាស្រ័យ​តាម​តម្លៃ​នៃ​ក្រឡា​នីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍​ដូចជា​អារេ​របស់​សីតុណ្ហភាព ពេល​សីតុណ្ហភាព​ទាប​គឺ​ពណ៌ខៀវ ពេល​កក់​ក្ដៅ​គឺ​ពណ៌ក្រហម​ជាមួយ​ជម្រាល​ពណ៌​លាំៗ​រហូត​ដល់​សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់។

អ្នក​ត្រូវតែ​ជ្រើស​ពណ៌ "ខ្លាំង​បំផុត" ពីរ​ដើម្បី​បង្ហាញ​វិធីសាស្ត្រ​គណនា។ ការ​គណនា​ពណ៌​ដែល​បាន​អនុវត្ត នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ក្នុង​សម្ព័ន្ធ៖ Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula ។

ជម្រើស Min និង Max គឺ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ខ្លួន​វា​នៅ​ពេល​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ជួរ។ ជម្រើស​ផ្សេងទៀត​ចាំបាច់​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ដោយ​តម្លៃ (Percentile, Value, Percentage) ឬ​សេចក្ដី​យោង​ក្រឡា ឬ​រូបមន្ត (Formula)។

For a detailed explanation and examples, please visit How to apply a Color Scale Conditional Formatting page in TDF Wiki.

Data Bar

Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.

The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.

The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).

More Options... opens a dialog to:

សំណុំ​រូបតំណាង

វា​ចាំបាច់​ត្រូវ​រៀបចំ​ទីតាំង​តម្លៃ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្រិត​ពន្លឺ។ សំណុំ​រូបតំណាង​នឹង​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ចង្អុល​បង្ហាញ​កម្រិត​ពន្លឺ និង​ជ្រើស​ប្រភេទ​រូបតំណាង។ សំណុំ​រូបតំណាង​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​គឺ៖

លក្ខខណ្ឌ​ដើម្បី​បង្ហាញ រូបតំណាង​នីមួយៗ​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ទាក់ទង​នឹង​តម្លៃ (តម្លៃ) ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ជួរ (ភាគរយ) ជា​ភាគរយ​តម្លៃ​ជួរ (គិតជា​ភាគរយ) ឬ​រូបមន្ត (រូបមន្ត)។

For a detailed explanation and examples, please visit How to use Icon Set Conditional Formatting page in TDF Wiki.

កាលបរិច្ឆេទ

ជម្រើស​នេះ​នឹង​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​កំណត់​អាស្រ័យ​តាម​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទម្លាក់​ចុះ៖ ថ្ងៃនេះ - ម្សិលមិញ - ថ្ងៃស្អែក - ៧ ថ្ងៃ​មុន - សប្ដាហ៍​នេះ - សប្ដាហ៍​មុន។

គ្រប់គ្រង​ទ្រង់ទ្រាយ​​​តាម​លក្ខខណ្ឌ

This dialog allows you to see all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Conditional Formatting - Manage.


The Manage Conditional Formatting dialog box opens. Here you can add, edit or remove one or several conditional formattings.

The Conditional Formats list displays the active conditional formatting rules set in the current spreadsheet. Only the first rule for each cell range is listed, even if there are multiple rules defined for a given range.

បើ​អ្នក​បាន​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​លើ​ជួរ​ក្រឡា ហើយ​អ្នក​ព្យាយាម​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ថ្មី​នៅ​លើ​ផ្នែក​នៃ​ជួរ​នេះ​ទៀត នោះ​សារ​ព្រមាន​នឹង​លេចឡើង​សួរ​អ្នក​ថា តើ​អ្នក​ចង់​កែ​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មាន​ស្រាប់ (នៅ​លើ​ជួរ​ទាំងមូល) ឬ​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ថ្មី​ជាន់​លើ​វា (នៅ​លើ​ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

Please support us!