ការ​បន្លិច​តម្លៃ

បង្ហាញ​មាតិកា​ក្រឡា​​​ពណ៌ខុស​គ្នា​ ផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​ ។

ដើម្បី​យក​ចេញ​ការ​បន្លិច ចូរ​កុំ​សម្គាល់​ធាតុ​ម៉ឺនុយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Value Highlighting.


By default:

ក្រឡា​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ពណ៌ខ្មៅ រូបមន្ត​ពណ៌បៃតង ក្រឡា​លេខ​ពណ៌ខៀវ ហើយ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ការពារ​គឺ​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ពណ៌ប្រផេះ​ស្រាល មិន​មាន​បញ្ហា​ទេ​ទោះបីជា​វា​បង្ហាញ​ពណ៌​អ្វី​ក៏ដោយ។

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

បើ​អនុគមន៍​នេះ​សកម្ម នោះ​ពណ៌​ដែល​អ្នក​កំណត់​ក្នុង​ឯកសារ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​មុខងារ​អសកម្ម ពណ៌​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ម្តង​ទៀត ។


Please support us!