ពាក្យ​បញ្ជា​ផ្សេង​ទៀត

នេះ​ជា​បញ្ជី​​​អនុគមន៍ និង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត ។

Beep Statement

បន្លឺ​សំឡេង​តាម​រយៈ​ធុង​បាស​របស់​កុំព្យូទ័រ ។ សំឡេង​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ប្រព័ន្ធ និង​អ្នក​មិន​អាច​កែប្រែ​សំឡេង​របស់​វា និង​មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​លឺ​ខ្លាំង​ឡើង​ៗ​បាន​ទេ ។

Shell Function

ប្រសិន​បើ​ចាំបាច់ ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ផ្សេង​ទៀត និង​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​បង្អួច​រៀង​ៗ​ខ្លួន ។

Wait Statement

ផ្អាក​ដំណើរ​ការ​ប្រតិបត្តិ​កម្មវិធី ក្នុង​រយៈ​ពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​គិត​ជា​មិល្លី​វិនាទី ។

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

ត្រឡប់​ចំនួន​​ទូរលិខ​ប្រព័ន្ធ​ ដែល​បាន​ផ្តល់​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​​ប្រតិបត្តិការ​ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​អនុគមន៍​​​នេះ​ ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធិភាព​​​ដំណើរ​ការ​ពិតប្រាកដ​ ។

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​នៃ​អថេរ​បរិស្ថាន​មួយ​ជា​ខ្សែ​អក្សរ ។ អថេរ​បរិស្ថាន​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ ដែល​អ្នក​មាន ។

GetSolarVersion Function

ត្រឡប់​លេខ​ខាង​ក្នុង​នៃ​កំណែ LibreOffice បច្ចុប្បន្ន ។

GetGuiType Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​ជា​លេខ ដែល​បញ្ជាក់​​ពី​ផ្ទៃ​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ ។

TwipsPerPixelX Function

ត្រឡប់​ចំនួន​ធ្វីប​ដែល​តំណាង​ទទឹង​នៃ​ភីកសែល ។

TwipsPerPixelY Function

ត្រឡប់​ចំនួន​ធ្វីប​ដែល​តំណាង​កម្ពស់​នៃ​ភីកសែល ។

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!