RGB Function

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

αžœαžΆαž€αŸ’αž™β€‹αžŸαž˜αŸ’αž–αž“αŸ’αž’ αŸ–


RGB (Red, Green, Blue)

αžαž˜αŸ’αž›αŸƒβ€‹αžαŸ’αžšαž‘αž”αŸ‹ αŸ–

Long

αž”αŸ‰αžΆαžšαŸ‰αžΆαž˜αŸ‰αŸ‚αžαŸ’αžš αŸ–

Red αŸ– αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‚αžαŸ‹β€‹αž˜αž½αž™ αžŠαŸ‚αž›β€‹αžαŸ†αžŽαžΆαž„β€‹αžŸαž˜αžΆαžŸαž—αžΆαž‚β€‹αž–αžŽαŸŒβ€‹αž€αŸ’αžšαž αž˜ (០-្αŸ₯αŸ₯) αž“αŸƒβ€‹αž–αžŽαŸŒβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž•αŸ’αžŸαŸ†Β αŸ”

Green αŸ– αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‚αžαŸ‹β€‹αž˜αž½αž™ αžŠαŸ‚αž›β€‹αžαŸ†αžŽαžΆαž„β€‹αžŸαž˜αžΆαžŸαž—αžΆαž‚β€‹αž–αžŽαŸŒβ€‹αž”αŸƒαžαž„ (០-្αŸ₯αŸ₯) αž“αŸƒβ€‹αž–αžŽαŸŒβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž•αŸ’αžŸαŸ†Β αŸ”

Blue αŸ– αž€αž“αŸ’αžŸαŸ„αž˜β€‹αž…αŸ†αž“αž½αž“β€‹αž‚αžαŸ‹β€‹αž˜αž½αž™ αžŠαŸ‚αž›β€‹αžαŸ†αžŽαžΆαž„β€‹αžŸαž˜αžΆαžŸαž—αžΆαž‚β€‹αž–αžŽαŸŒβ€‹αžαŸ€αžœ (០-្αŸ₯αŸ₯) αž“αŸƒβ€‹αž–αžŽαŸŒβ€‹αžŠαŸ‚αž›β€‹αž•αŸ’αžŸαŸ†Β αŸ”

tip

The color picker dialog helps computing red, green and blue components of a composite color. Changing the color of text and selecting Custom color displays the color picker dialog.


Error codes:

5 αž€αžΆαžšβ€‹αž αŸ…β€‹αž”αŸ‚αž”αž”αž‘β€‹αž˜αž·αž“β€‹αžαŸ’αžšαžΉαž˜αžαŸ’αžšαžΌαžœ

αž§αž‘αžΆαž αžšαžŽαŸ αŸ–


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
    "red= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!