បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា

បើក​របារ ប្រអប់​ឧបករណ៍ ។

Icon Choose Controls

បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា

ប៊ូតុង

Icon Button

បន្ថែម​ប៊ូតុង​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដូច​ជា​ ចុច​កណ្តុរ​ ជា​ដើម ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បន្ថែម​អត្ថបទ ឬ​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ប៊ូតុង ។

វត្ថុ​បញ្ជា​រូបភាព

Icon Image Control

បន្ថែម​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ ដែល​បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​មួយ ។

ប្រអប់​ធីក

Icon Check Box

បន្ថែម​ប្រអប់​ធីក​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ ដើម្បី​បើក ឬ​បិទ​អនុគមន៍​មួយ ។

ប៊ូតុង​ជម្រើស

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

វាល​​ស្លាក

Icon Label Field

បន្ថែម​វាល​មួយ ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្លាក​របស់​អត្ថបទ ។ ស្លាក​ទាំង​នេះ សម្រាប់​តែ​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ជា​មុន មិន​មែន​សម្រាប់​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ទេ ។

ប្រអប់​អត្ថបទ

Icon Text Box

បន្ថែម​ប្រអប់​បញ្ចូល​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល និង​កែ​សម្រួល​អត្ថបទ ។

ប្រអប់​បញ្ជី

Icon List Box

បន្ថែម​ប្រអប់​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​ធាតុ​មួយរបស់​បញ្ជី ។

ប្រអប់​បន្សំ

Icon Combo Box

បន្ថែម​ប្រអប់​បន្សំ​មួយ ។ ប្រអប់​បន្សំ​មួយ​គឺ​ជា​ប្រអប់​បញ្ជី​តែ​មួយ​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​ប្រើ​អាច​ចុច ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​កំណត់​ធាតុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុង​ប្រអប់​បន្សំ "បាន​តែ​អាន" ។

របារ​រមូរ​ផ្ដេក

Icon Horizontal Scrollbar

បន្ថែម​របារ​រមូរ​ផ្ដេក​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

របារ​រមូរ​បញ្ឈរ

Icon Vertical Scrollbar

បន្ថែម​របារ​រមូរ​បញ្ឈរ​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

ប្រអប់​ក្រុម

Icon Group Box

បន្ថែម​ស៊ុម​មួយ​ដែលអ្នក​អាច​ប្រើ ដើម្បី​ដាក់​វត្ថុ​បញ្ជា​ស្រដៀង​គ្នា​ជា​ក្រុម ដូចជា​ប៊ូតុង​ជម្រើស​ជា​ដើម ។

note

ដើម្បី​កំណត់​ក្រុម​ខុស​គ្នា​ពីរ​នៃ​ប៊ូតុង​ជម្រើស ​ប្រាកដ​ថា លេខ​ថេប​នៃ​ស៊ុម​ក្រុម​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ​លេខ​ថេប​នៃ​ក្រុម​ពីរ ។


របារ​វឌ្ឍនភាព

Icon Progress Bar

បន្ថែម​របារ​វឌ្ឍនភាព​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

បន្ទាត់​ផ្ដេក

Icon Horizontal Line

បន្ថែម​បន្ទាត់​ផ្ទេក​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

បន្ទាត់​បញ្ឈរ

Icon Vertical Line

បន្ថែម​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ

Icon Date Field

បន្ថែម​វាល​កាល​បរិច្ឆេទ​មួយ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្តល់​លក្ខណសម្បត្តិ "ទម្លាក់​ចុះ" ទៅវាល​​កាល​បរិច្ឆេទ អ្នក​ប្រើ​អាច​ទម្លាក់​ប្រតិទិន​ចុះ ដើម្បី​ជ្រើស​កាល​បរិច្ឆេទ ។

វាល​ពេល​វេលា

Icon Time Field

បន្ថែម​វាល​ពេលវេលាមួយ ។

វាល​​លេខ

Icon Numeric Field

បន្ថែម​វាល​លេខ ។

វាល​​រូបិយប័ណ្ណ

Icon Currency Field

បន្ថែម​វាល​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ ។

វាល​​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ

Icon Formatted Field

បន្ថែម​ប្រអប់​អត្ថបទមួយ ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឲ្យ​អត្ថបទ ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល ឬ​បញ្ចេញ ព្រម​ទាំង​តម្លៃ​សម្រាប់​កម្រិត​ណាមួយ ។

វាល​លំនាំ

Icon Pattern Field

បន្ថែម​វាល​ដែល​មាន​របាំង​មួយ ។ វាល​ដែល​មាន​របាំង​មួយ រួម​មាន​របាំង​បញ្ចូល​មួយ និង​របាំង​តួអក្សរ ។ របាំង​បញ្ចូល​កំណត់​ថាតើ​ ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ប្រើ​បែប​ណា​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល ។ របាំង​តួអក្សរ​កំណត់​​ស្ថានភាព​របស់វាល​ដែល​មាន​របាំង ពេល​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​​ផ្ទុក ។

ជម្រើស​ឯកសារ

Icon File Selection

បន្ថែម​ប៊ូតុង​ដែល​បើក​ប្រអប់​ជ្រើស​ឯកសារ ។

ជ្រើស

Icon Select

ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​ជ្រើស​សកម្ម ឬ​មិន​សកម្ម ។ ក្នុង​របៀប​នេះ អ្នក​អាច​ជ្រើស​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​ប្រអប់​មួយ ដូច្នេះ​អ្នក​​អាច​កែសម្រួល​ពួកវា​បាន ។

លក្ខណសម្បត្តិ

Icon Properties

បើក​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល លក្ខណសម្បត្តិ របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​សាកល្បង​សកម្ម

Icon Activate Test Mode

ចាប់ផ្ដើម​របៀប​សាកល្បង ។ ចុច​រូបតំណាង​បិទ​ប្រអប់ ដើម្បី​បញ្ចប់​របៀប​សាកល្បង ។

គ្រប់គ្រង​ភាសា

Manage Language icon

បើកប្រអប់ ដើម្បី​អនុញ្ញាត ឬ​គ្រប់គ្រង​​សំណុំ​ធនធាន​ប្រអប់​ច្រើន​សម្រាប់​ច្រើន​ភាសា ។

ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​មែកធាង

Icon Tree Control

បន្ថែម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​មែកធាង ដែលអាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​ឋានានុក្រម ។ អ្នក​អាច​បង្កើត​បញ្ជី​ដោយ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក ដោយ​ប្រើ​ការ​ហៅ API (XtreeControl) ។

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!