បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា

បើក​របារ ប្រអប់​ឧបករណ៍ ។

រូបតំណាង

បញ្ចូល​វត្ថុ​បញ្ជា

ប៊ូតុង

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប៊ូតុង​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដូច​ជា​ ចុច​កណ្តុរ​ ជា​ដើម ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បន្ថែម​អត្ថបទ ឬ​ក្រាហ្វិក​ទៅ​ប៊ូតុង ។

វត្ថុ​បញ្ជា​រូបភាព

រូបតំណាង

បន្ថែម​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ ដែល​បង្ហាញ​ក្រាហ្វិក​មួយ ។

ប្រអប់​ធីក

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប្រអប់​ធីក​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ ដើម្បី​បើក ឬ​បិទ​អនុគមន៍​មួយ ។

ប៊ូតុង​ជម្រើស

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប៊ូតុង​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ ជ្រើស​ពី​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន ។ប៊ូតុង​ជម្រើស​ដែល​ដាក់​ជា​ក្រុម ត្រូវ​តែ​មាន​លិបិក្រម​ថេបរៀងៗគ្នា ។ ពួក​វា​ជា​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ដោយ​ប្រអប់​ក្រុម​មួយ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ប៊ូតុង​ជម្រើស​ពីរ​ក្រុម អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​លិបិក្រម​របស់​ថេប​មួយ រវាង​លិបិក្រម​របស់​ថេប​នៃ​ក្រុម​ទាំង​ពីរ លើ​ស៊ុម​ក្រុម ។

វាល​​ស្លាក

រូបតំណាង

បន្ថែម​វាល​មួយ ដើម្បី​បង្ហាញ​ស្លាក​របស់​អត្ថបទ ។ ស្លាក​ទាំង​នេះ សម្រាប់​តែ​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ជា​មុន មិន​មែន​សម្រាប់​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ទេ ។

ប្រអប់​អត្ថបទ

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប្រអប់​បញ្ចូល​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល និង​កែ​សម្រួល​អត្ថបទ ។

ប្រអប់​បញ្ជី

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប្រអប់​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​ធាតុ​មួយរបស់​បញ្ជី ។

ប្រអប់​បន្សំ

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប្រអប់​បន្សំ​មួយ ។ ប្រអប់​បន្សំ​មួយ​គឺ​ជា​ប្រអប់​បញ្ជី​តែ​មួយ​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​ប្រើ​អាច​ចុច ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​កំណត់​ធាតុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុង​ប្រអប់​បន្សំ "បាន​តែ​អាន" ។

របារ​រមូរ​ផ្ដេក

រូបតំណាង

បន្ថែម​របារ​រមូរ​ផ្ដេក​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

របារ​រមូរ​បញ្ឈរ

រូបតំណាង

បន្ថែម​របារ​រមូរ​បញ្ឈរ​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

ប្រអប់​ក្រុម

រូបតំណាង

បន្ថែម​ស៊ុម​មួយ​ដែលអ្នក​អាច​ប្រើ ដើម្បី​ដាក់​វត្ថុ​បញ្ជា​ស្រដៀង​គ្នា​ជា​ក្រុម ដូចជា​ប៊ូតុង​ជម្រើស​ជា​ដើម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​កំណត់​ក្រុម​ខុស​គ្នា​ពីរ​នៃ​ប៊ូតុង​ជម្រើស ​ប្រាកដ​ថា លេខ​ថេប​នៃ​ស៊ុម​ក្រុម​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ​លេខ​ថេប​នៃ​ក្រុម​ពីរ ។


របារ​វឌ្ឍនភាព

រូបតំណាង

បន្ថែម​របារ​វឌ្ឍនភាព​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

បន្ទាត់​ផ្ដេក

រូបតំណាង

បន្ថែម​បន្ទាត់​ផ្ទេក​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

បន្ទាត់​បញ្ឈរ

រូបតំណាង

បន្ថែម​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​មួយ ទៅ​ប្រអប់ ។

វាល​​កាល​បរិច្ឆេទ

រូបតំណាង

បន្ថែម​វាល​កាល​បរិច្ឆេទ​មួយ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ផ្តល់​លក្ខណសម្បត្តិ "ទម្លាក់​ចុះ" ទៅវាល​​កាល​បរិច្ឆេទ អ្នក​ប្រើ​អាច​ទម្លាក់​ប្រតិទិន​ចុះ ដើម្បី​ជ្រើស​កាល​បរិច្ឆេទ ។

វាល​ពេល​វេលា

រូបតំណាង

បន្ថែម​វាល​ពេលវេលាមួយ ។

វាល​​លេខ

រូបតំណាង

បន្ថែម​វាល​លេខ ។

វាល​​រូបិយប័ណ្ណ

រូបតំណាង

បន្ថែម​វាល​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ ។

វាល​​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប្រអប់​អត្ថបទមួយ ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​ទ្រង់​ទ្រាយ​ឲ្យ​អត្ថបទ ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល ឬ​បញ្ចេញ ព្រម​ទាំង​តម្លៃ​សម្រាប់​កម្រិត​ណាមួយ ។

វាល​លំនាំ

រូបតំណាង

បន្ថែម​វាល​ដែល​មាន​របាំង​មួយ ។ វាល​ដែល​មាន​របាំង​មួយ រួម​មាន​របាំង​បញ្ចូល​មួយ និង​របាំង​តួអក្សរ ។ របាំង​បញ្ចូល​កំណត់​ថាតើ​ ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ប្រើ​បែប​ណា​ដែល​ត្រូវ​បញ្ចូល ។ របាំង​តួអក្សរ​កំណត់​​ស្ថានភាព​របស់វាល​ដែល​មាន​របាំង ពេល​សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​បាន​​ផ្ទុក ។

ជម្រើស​ឯកសារ

រូបតំណាង

បន្ថែម​ប៊ូតុង​ដែល​បើក​ប្រអប់​ជ្រើស​ឯកសារ ។

ជ្រើស

រូបតំណាង

ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​ជ្រើស​សកម្ម ឬ​មិន​សកម្ម ។ ក្នុង​របៀប​នេះ អ្នក​អាច​ជ្រើស​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​ប្រអប់​មួយ ដូច្នេះ​អ្នក​​អាច​កែសម្រួល​ពួកវា​បាន ។

លក្ខណសម្បត្តិ

រូបតំណាង

បើក​ប្រអប់​ដែល​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល លក្ខណសម្បត្តិ របស់​វត្ថុ​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ធ្វើ​ឲ្យ​របៀប​សាកល្បង​សកម្ម

រូបតំណាង

ចាប់ផ្ដើម​របៀប​សាកល្បង ។ ចុច​រូបតំណាង​បិទ​ប្រអប់ ដើម្បី​បញ្ចប់​របៀប​សាកល្បង ។

គ្រប់គ្រង​ភាសា

រូបតំណាង​គ្រប់គ្រង​ភាសា

បើកប្រអប់ ដើម្បី​អនុញ្ញាត ឬ​គ្រប់គ្រង​​សំណុំ​ធនធាន​ប្រអប់​ច្រើន​សម្រាប់​ច្រើន​ភាសា ។

ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ជា​មែកធាង

រូបតំណាង​គ្រប់គ្រង​ភាសា

បន្ថែម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​មែកធាង ដែលអាច​បង្ហាញ​បញ្ជី​ឋានានុក្រម ។ អ្នក​អាច​បង្កើត​បញ្ជី​ដោយ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក ដោយ​ប្រើ​ការ​ហៅ API (XtreeControl) ។

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!