ប្រ​អប់​នាំ​ចូល​

ហៅ​ប្រអប់​​ "បើក​" ​​ត្រូវ​នាំចូល​ឯកសារ​ប្រអប់​មូល​ដ្ឋាន​​ ។​

ប្រ​សិន​បើ ​ប្រអប់​នាំចូល​មាន​ឈ្មោះ​រួច​ហើយ​ក្នុង​បណ្ណាល័យ​ អ្នក​​មើល​ប្រអប់​សារ​​ដែល​អ្នក​អាច​សម្រេច​ត្រូវ​ប្តូរ​​ឈ្មោះ​ប្រអប់ដែលបាន​​នាំចូល​ ។ ក្នុង​ករណីនេះ ​ប្រអប់​នឹង​ត្រូវបាន​ប្តូរ​ឈ្មោះទៅ​ឈ្មោះបន្ទាប់​​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​​ "​​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​" ​នៅពេល​ដែល​កំពុង​បង្កើត​ប្រអប់​ថ្មី ។ ឬ​ អ្នក​អាច​ជំនួស​ប្រអប់​ដែល​មាន​ស្រាប់ ​ដោយ​ប្រអប់​ដែល​បាន​នាំចូល​ ។ ប្រសិន​បើ​ ​អ្នក​ចុច ​បោះបង់​ប្រអប់​មិន​ត្រូវ​បាន​នាំចូល​ឡើយ​ ។

ប្រអប់​អាច​​មាន​ទិន្នន័យដែល​ធ្វើ​មូល​ដ្ឋា​នីយ​កម្ម​​​ ។ នៅពេលនាំចូល​ប្រអប់ ស្ថានភាព​ធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម​របស់​ប្រអប់ដែល​​មិន​ផ្គូផ្គង​អាច​កើត​ឡើង ។

ប្រសិន​បើ​ បណ្ណាល័យ​មាន​​ភាសាដែល​បន្ថែម​បាន​ប្រៀបធៀប​ទៅ​ប្រអប់​​ដែល​បាន​នាំ​ចូល​​ ​ឬ​​ប្រសិន​បើ​ ប្រអប់​ដែល​បាន​នាំចូល​មិន​ត្រូវបានធ្វើ​មូល​ដ្ឋា​នីកម្ម​​​​ ​​នោះ​ភាសា​ដែល​បន្ថែម​នឹងត្រូវ​បា​បន្ថែម​យ៉ាង​ស្ងាត់​ទៅ​ប្រអប់​ដែល​បាន​នាំចូល ដោយ​​​ប្រើ​ខ្សែ​អក្សរ​នៃទីតាំង​លំនាំដើម​របស់​ប្រអប់​ ។

ប្រ​សិន​បើ​ ប្រអប់​ដែល​បាន​នាំចូល​មាន​ភាសា​​ដែល​​បន្ថែម​​បាន​ប្រៀបធៀប​ទៅបណ្ណាល័យ​​ ឬ​​ប្រសិន​បើ​ បណ្ណាល័យ​មិន​ត្រូវបានធ្វើ​មូល​ដ្ឋានីយ​កម្ម​​ទេ នោះ​​អ្នកនឹង​ឃើញ​​ប្រអប់​សារ​បន្ថែមដែ​ល​មាន​ប៊ូតុង បន្ថែម លុប​ និង​​បោះបង់​ ។

រូប​តំណាង​​

ប្រអប់​នាំចូល​

Please support us!