ទិដ្ឋភាព IDE ទូទៅ

របារ​ឧបករណ៍​ម៉ាក្រូ ក្នុង IDE ផ្តល់​នូវ​រូប​តំណាង​ផ្សេង​ៗ​គ្នា សម្រាប់​កែ​សម្រួល និង​សាកល្បង​កម្មវិធី ។

នៅ​ក្នុង បង្អួច​កម្មវិធី នៅ​ក្រោម​របារ​ឧបករណ៍​ម៉ាក្រូ​​អ្នក​អាច​កែ​សម្រួល​កូដ​កម្មវិធី Basic ដោយ​ផ្ទាល់ ។ ជួរ​ឈរ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេង ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ចំណុច​ឈប់​ក្នុង​កូដ​កម្មវិធី ។

ការ​ឃ្លាំ​មើល (អ្នក​អង្កេត) ត្រូវ​បាន​ស្ថិត​នៅ​ពី​ក្រោម​បង្អួច​កម្មវិធីនិពន្ធ នៅ​ខាង​ឆ្វេង និង​បង្ហាញ​មាតិកា​នៃ​អថេរ ឬ​អារេ​កំឡុង​ពេល​ដំណើរ​ការ​ជំហាន​តែ​មួយ ។

បង្អួច ហៅ​ជង់ នៅ​ខាង​ស្តាំ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ហៅ​ជង់​នៃ SUBS និង FUNCTIONS នៅ​ពេល​កម្មវិធី​រត់ ។

Please support us!