ព័ត៌មាន

អ្នក​អាច​កំណត់​ទីតាំង​ដែល​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ លេខ​ កាល​បរិច្ឆេទ​ និង​​ រូបបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​​ LibreOffice ជា​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​​ - ការ​កំណត់​ភាសា​​ - ភាសា​​ ។ ក្នុង​កូដ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាមូល​ដ្ឋាន​ខ្ទង់​​ទសភាព​​ () ត្រូវ​បាន​ប្រើ​​ជា​ ​កន្លែងដាក់​​ សម្រាប់​សញ្ញាក្បៀស​ដែល​បាន​​កំណត់​ក្នុង​ទីតាំង​របស់​អ្នក​ នឹង​ត្រូវបាន​​ជំនួស​ដោយ​តួអក្សរ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ ។

អនុវត្ត​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​កំណត់​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ ពេល​វេលា និង​រូបិយប័ណ្ណ ។ កូដ​ទ្រង់ទ្រាយ Basic នឹង​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ និង​បង្ហាញ​ទៅ​តាម​ការ​កំណត់​​មូលដ្ឋាន​​របស់​​អ្នក ។

តម្លៃ​ពណ៌​នៃ​ពណ៌​គោល ១៦ គឺ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

តម្លៃ​ពណ៌

ឈ្មោះ​ពណ៌

ខ្មៅ

128

ខៀវ

32768

បៃតង

32896

ពណ៌ផ្ទៃ​មេឃ

8388608

ក្រហម

8388736

ក្រហម​ស្វាយ

8421376

លឿង

8421504

12632256

ប្រផេះ

255

ខៀវ​ស្រាល

65280

បៃតង​ស្រាល

65535

ផ្ទៃ​មេឃ​ស្រាល

16711680

ក្រហម​ស្រាល

16711935

ក្រហម​ស្វាយ​ស្រាល

16776960

លឿង​ស្រាល

16777215

ស​ថ្លា


Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select LibreOffice Macros container.

This library must be loaded before execution. Place the following statement before the first macro in your module:

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Syntax:

Return value:

Parameters:

Example:

VBA financial functions

VBA Time and Date functions

VBA I/O functions

VBA Mathematical functions

VBA Object functions

Error codes:

1 ករណី​លើកលែង​មួយ​បាន​កើតឡើង

2 កំហុស​វាក្យសម្ពន្ធ

3 ត្រឡប់​ដោយ​គ្មាន Gosub

4 ការ​បញ្ចូល​មិន​ត្រឹមត្រូវ សូម​ព្យាយាម​ម្ដងទៀត

5 ការ​ហៅ​បែបបទ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

6 លើស​ចំណុះ

7 គ្មាន​អង្គ​ចងចាំ​គ្រប់គ្រាន់

8 អារេ​មាន​វិមាត្រ​រួច​ហើយ

9 លិបិក្រម​នៅ​ក្រៅ​ជួរ​ដែល​បាន​កំណត់

10 ការ​កំណត់​ជាន់​គ្នា

11 ចែក​នឹង​សូន្យ

12 អថេរ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់

13 ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​មិន​ត្រូវគ្នា

14 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

18 ដំណើរការ​ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​ដោយ​អ្នកប្រើ

20 ធ្វើ​បន្ត​ដោយ​គ្មាន​កំហុស

28 គ្មាន​អង្គ​ចងចាំ​ជង់​គ្រប់គ្រាន់

35 បែបបទ​រង ឬ​បែបបទ​អនុគមន៍​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់

48 កំហុស​ក្នុង​ការ​ផ្ទុក​ឯកសារ DLL

49 សម្មតិកម្ម​ហៅ DLL មិន​ត្រឹមត្រូវ

51 កំហុស​ខាង​ក្នុង

52 ឈ្មោះ ឬ​លេខ​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

53 រក​មិន​ឃើញ​ឯកសារ

54 របៀប​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

55 ឯកសារ​បើក​រួច​ហើយ

57 កំហុស​ឧបករណ៍ I/O

58 មាន​ឯកសារ​រួច​ហើយ

59 ប្រវែង​កំណត់ត្រា​មិន​ត្រឹមត្រូវ

61 ថាស ឬ​ថាស​រឹង​ពេញ

62 ការ​អាន​លើស EOF

63 ចំនួន​កំណត់ត្រា​មិន​ត្រឹមត្រូវ

67 ឯកសារ​ច្រើន​ពេក

68 មិន​មាន​ឧបករណ៍

70 ការ​ចូល​ដំណើរការ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ

71 ថាស​មិន​ទាន់​រួច​រាល់

73 មិន​អាច​ប្រតិបត្តិ

74 មិន​អាច​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៅ​លើ​ដ្រាយ​ខុសគ្នា

75 កំហុស​ក្នុង​ការ​ចូល​ដំណើរការ ផ្លូវ/ឯកសារ

76 រក​មិន​ឃើញ​ផ្លូវ

91 អថេរ​វត្ថុ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់

93 លំនាំ​ខ្សែ​អក្សរ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

94 ការ​ប្រើ​លេខ​សូន្យ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត

250 កំហុស DDE

280 រង់ចាំ​ការ​ឆ្លើយតប​ទៅ​ការ​តភ្ជាប់ DDE

281 មិន​មាន​ឆានែល DDE

282 មិន​មាន​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​តភ្ជាប់​របស់ DDE

283 កម្មវិធី​ច្រើន​ពេក​ដែល​បាន​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​តភ្ជាប់ DDE

284 ឆានែល DDE ជាប់​សោ

285 កម្មវិធី​ក្រៅ​មិន​អាច​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ DDE

286 អស់​ពេល​អំឡុង​ពេល​រង់ចាំ​ចម្លើយ​តប DDE

287 អ្នកប្រើ​បាន​ចុច ESCAPE អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ DDE

288 កម្មវិធី​ក្រៅ​ជាប់រវល់

289 ប្រតិបត្តិការ DDE ដែល​គ្មាន​ទិន្នន័យ

290 ទិន្នន័យ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

291 កម្មវិធី​ក្រៅ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដំណើរការ

292 ការ​តភ្ជាប់ DDE ត្រូវ​បាន​រំខាន ឬ​កែប្រែ

293 វិធីសាស្ត្រ DDE ត្រូវ​បាន​ហៅ​ដោយ​មិន​មាន​ឆានែល​បាន​បើក

294 ទ្រង់ទ្រាយ​តំណ DDE មិន​ត្រឹមត្រូវ

295 សារ DDE ត្រូវ​បាន​បាត់បង់

296 ការ​បិទភ្ជាប់​តំណ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​រួច​ហើយ

297 របៀប​តំណ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ដោយសារតែ​ប្រធានបទ​តំណ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

298 DDE ត្រូវការ​ឯកសារ DDEML.DLL

323 ម៉ូឌុល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក; ទ្រង់ទ្រាយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

341 លិបិក្រម​វត្ថុ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

366 មិន​មាន​វត្ថុ

380 តម្លៃ​លក្ខណសម្បត្តិ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

382 លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​គឺ​បាន​តែ​អាន

394 លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​គឺ​បាន​តែ​សរសេរ

420 សេចក្ដី​យោង​វត្ថុ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

423 រក​មិន​ឃើញ​លក្ខណសម្បត្តិ ឬ​វិធីសាស្ត្រ

424 ត្រូវការ​វត្ថុ

425 ការ​ប្រើ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​វត្ថុ

430 ស្វ័យ​ប្រតិកម្ម OLE មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​នេះ​ទេ

438 លក្ខណសម្បត្តិ ឬ​វិធីសាស្ត្រ​នេះ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ

440 កំហុស​ស្វ័យ​ប្រតិកម្ម OLE

445 សកម្មភាព​នេះ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្ដល់

446 អាគុយម៉ង់​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្ដល់

447 ការ​កំណត់​មូលដ្ឋាន (locale) បច្ចុប្បន្ន មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្ដល់

448 រក​មិន​ឃើញ​អាគុយម៉ង់​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ

449 អាគុយម៉ង់​មិន​មែន​ស្រេច​ចិត្ត

450 ចំនួន​អាគុយម៉ង់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

451 វត្ថុ​មិន​មែន​ជា​បញ្ជី

452 លេខ​លំដាប់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

453 រក​មិន​ឃើញ​អនុគមន៍ DLL ដែល​បាន​បញ្ជាក់

460 ទ្រង់ទ្រាយ​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

951 និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មិន​រំពឹង ៖

952 ដែល​រំពឹង ៖

953 និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​រំពឹង

954 អថេរ​ដែល​បាន​រំពឹង

955 ស្លាក​ដែល​បាន​រំពឹង

956 តម្លៃ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត

957 អថេរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រួច​ហើយ

958 បែបបទ Sub ឬ​បែបបទ function ត្រូវ​បាន​កំណត់​រួច​ហើយ

959 ស្លាក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រួច​ហើយ

960 រក​មិន​ឃើញ​អថេរ

961 រក​មិន​ឃើញ​អារេ ឬ​បែបបទ

962 រក​មិន​ឃើញ​បែបបទ

963 ស្លាក​ដែល​មិន​បាន​កំណត់

964 មិន​ស្គាល់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ

965 ការ​ចេញ​ដែល​បាន​រំពឹង

966 ប្លុក​ឃ្លា​នៅតែ​បើក ៖ បាន​បាត់

967 វង់ក្រចក​មិន​ផ្គូផ្គង

968 និមិត្តសញ្ញា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ខុសគ្នា​រួច​ហើយ

969 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មិន​ត្រូវគ្នា​នឹង​បែបបទ

970 ចំនួន​តួអក្សរ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

971 អារេ​ត្រូវតែ​មាន​វិមាត្រ

972 Else/Endif ដោយ​មិន​មាន If

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

975 ការ​បញ្ជាក់​វិមាត្រ​មិន​ផ្គូផ្គង

976 មិន​ស្គាល់​ជម្រើស ៖

977 ថេរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើងវិញ

978 កម្មវិធី​ធំ​ពេក

979 ខ្សែ​អក្សរ ឬ​អារេ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត

1000 វត្ថុ​មិន​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ

1001 វត្ថុ​មិន​មាន​វិធីសាស្ត្រ​នេះ

1002 ខ្វះ​អាគុយម៉ង់​ដែល​បាន​ទាមទារ

1003 ចំនួន​អាគុយម៉ង់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

1004 កំហុស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​វិធីសាស្ត្រ

1005 មិន​អាច​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ

1006 មិន​អាច​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ

Please support us!