ព័ត៌មាន

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

អនុវត្ត​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​កំណត់​មូលដ្ឋាន សម្រាប់​ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ ពេល​វេលា និង​រូបិយប័ណ្ណ ។ កូដ​ទ្រង់ទ្រាយ Basic នឹង​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ និង​បង្ហាញ​ទៅ​តាម​ការ​កំណត់​​មូលដ្ឋាន​​របស់​​អ្នក ។

តម្លៃ​ពណ៌​នៃ​ពណ៌​គោល ១៦ គឺ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

តម្លៃ​ពណ៌

ឈ្មោះ​ពណ៌

ខ្មៅ

128

ខៀវ

32768

បៃតង

32896

ពណ៌ផ្ទៃ​មេឃ

8388608

ក្រហម

8388736

ក្រហម​ស្វាយ

8421376

លឿង

8421504

12632256

ប្រផេះ

255

ខៀវ​ស្រាល

65280

បៃតង​ស្រាល

65535

ផ្ទៃ​មេឃ​ស្រាល

16711680

ក្រហម​ស្រាល

16711935

ក្រហម​ស្វាយ​ស្រាល

16776960

លឿង​ស្រាល

16777215

ស​ថ្លា


Open Tools - Macros - Organize Dialogs and select LibreOffice Dialogs container.

Open Tools - Macros - LibreOffice Basic - Edit and select Application Macros container.

This library must be loaded before execution. Execute the following statement before running any macro that uses this library:

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Syntax:

Return value:

Parameters:

Example:

In Basic

In Python

note

This method is only available for Basic scripts.


note

This method is only available for Python scripts.


warning

This method requires the installation of the APSO (Alternative Script Organizer for Python) extension. In turn APSO requires the presence of LibreOffice Python scripting framework. If APSO or Python are missing, an error occurs.


note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


String functions

VBA financial functions

VBA Time and Date functions

VBA I/O functions

VBA Mathematical functions

VBA Object functions

Error codes:

1 ករណី​លើកលែង​មួយ​បាន​កើតឡើង

2 កំហុស​វាក្យសម្ពន្ធ

3 ត្រឡប់​ដោយ​គ្មាន Gosub

4 ការ​បញ្ចូល​មិន​ត្រឹមត្រូវ សូម​ព្យាយាម​ម្ដងទៀត

5 ការ​ហៅ​បែបបទ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

6 លើស​ចំណុះ

7 គ្មាន​អង្គ​ចងចាំ​គ្រប់គ្រាន់

8 អារេ​មាន​វិមាត្រ​រួច​ហើយ

9 លិបិក្រម​នៅ​ក្រៅ​ជួរ​ដែល​បាន​កំណត់

10 ការ​កំណត់​ជាន់​គ្នា

11 ចែក​នឹង​សូន្យ

12 អថេរ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់

13 ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​មិន​ត្រូវគ្នា

14 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

18 ដំណើរការ​ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​ដោយ​អ្នកប្រើ

20 ធ្វើ​បន្ត​ដោយ​គ្មាន​កំហុស

28 គ្មាន​អង្គ​ចងចាំ​ជង់​គ្រប់គ្រាន់

35 បែបបទ​រង ឬ​បែបបទ​អនុគមន៍​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់

48 កំហុស​ក្នុង​ការ​ផ្ទុក​ឯកសារ DLL

49 សម្មតិកម្ម​ហៅ DLL មិន​ត្រឹមត្រូវ

51 កំហុស​ខាង​ក្នុង

52 ឈ្មោះ ឬ​លេខ​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

53 រក​មិន​ឃើញ​ឯកសារ

54 របៀប​ឯកសារ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

55 ឯកសារ​បើក​រួច​ហើយ

57 កំហុស​ឧបករណ៍ I/O

58 មាន​ឯកសារ​រួច​ហើយ

59 ប្រវែង​កំណត់ត្រា​មិន​ត្រឹមត្រូវ

61 ថាស ឬ​ថាស​រឹង​ពេញ

62 ការ​អាន​លើស EOF

63 ចំនួន​កំណត់ត្រា​មិន​ត្រឹមត្រូវ

67 ឯកសារ​ច្រើន​ពេក

68 មិន​មាន​ឧបករណ៍

70 ការ​ចូល​ដំណើរការ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ

71 ថាស​មិន​ទាន់​រួច​រាល់

73 មិន​អាច​ប្រតិបត្តិ

74 មិន​អាច​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៅ​លើ​ដ្រាយ​ខុសគ្នា

75 កំហុស​ក្នុង​ការ​ចូល​ដំណើរការ ផ្លូវ/ឯកសារ

76 រក​មិន​ឃើញ​ផ្លូវ

91 អថេរ​វត្ថុ​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់

93 លំនាំ​ខ្សែ​អក្សរ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

94 ការ​ប្រើ​លេខ​សូន្យ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត

250 កំហុស DDE

280 រង់ចាំ​ការ​ឆ្លើយតប​ទៅ​ការ​តភ្ជាប់ DDE

281 មិន​មាន​ឆានែល DDE

282 មិន​មាន​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​តភ្ជាប់​របស់ DDE

283 កម្មវិធី​ច្រើន​ពេក​ដែល​បាន​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​តភ្ជាប់ DDE

284 ឆានែល DDE ជាប់​សោ

285 កម្មវិធី​ក្រៅ​មិន​អាច​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ DDE

286 អស់​ពេល​អំឡុង​ពេល​រង់ចាំ​ចម្លើយ​តប DDE

287 អ្នកប្រើ​បាន​ចុច ESCAPE អំឡុង​ពេល​ប្រតិបត្តិការ DDE

288 កម្មវិធី​ក្រៅ​ជាប់រវល់

289 ប្រតិបត្តិការ DDE ដែល​គ្មាន​ទិន្នន័យ

290 ទិន្នន័យ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

291 កម្មវិធី​ក្រៅ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដំណើរការ

292 ការ​តភ្ជាប់ DDE ត្រូវ​បាន​រំខាន ឬ​កែប្រែ

293 វិធីសាស្ត្រ DDE ត្រូវ​បាន​ហៅ​ដោយ​មិន​មាន​ឆានែល​បាន​បើក

294 ទ្រង់ទ្រាយ​តំណ DDE មិន​ត្រឹមត្រូវ

295 សារ DDE ត្រូវ​បាន​បាត់បង់

296 ការ​បិទភ្ជាប់​តំណ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​រួច​ហើយ

297 របៀប​តំណ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ដោយសារតែ​ប្រធានបទ​តំណ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

298 DDE ត្រូវការ​ឯកសារ DDEML.DLL

323 ម៉ូឌុល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក; ទ្រង់ទ្រាយ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

341 លិបិក្រម​វត្ថុ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

366 មិន​មាន​វត្ថុ

380 តម្លៃ​លក្ខណសម្បត្តិ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

382 លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​គឺ​បាន​តែ​អាន

394 លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ​គឺ​បាន​តែ​សរសេរ

420 សេចក្ដី​យោង​វត្ថុ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

423 រក​មិន​ឃើញ​លក្ខណសម្បត្តិ ឬ​វិធីសាស្ត្រ

424 ត្រូវការ​វត្ថុ

425 ការ​ប្រើ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​វត្ថុ

430 ស្វ័យ​ប្រតិកម្ម OLE មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​នេះ​ទេ

438 លក្ខណសម្បត្តិ ឬ​វិធីសាស្ត្រ​នេះ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ

440 កំហុស​ស្វ័យ​ប្រតិកម្ម OLE

445 សកម្មភាព​នេះ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្ដល់

446 អាគុយម៉ង់​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្ដល់

447 ការ​កំណត់​មូលដ្ឋាន (locale) បច្ចុប្បន្ន មិន​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្ដល់

448 រក​មិន​ឃើញ​អាគុយម៉ង់​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ

449 អាគុយម៉ង់​មិន​មែន​ស្រេច​ចិត្ត

450 ចំនួន​អាគុយម៉ង់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

451 វត្ថុ​មិន​មែន​ជា​បញ្ជី

452 លេខ​លំដាប់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

453 រក​មិន​ឃើញ​អនុគមន៍ DLL ដែល​បាន​បញ្ជាក់

460 ទ្រង់ទ្រាយ​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

951 និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មិន​រំពឹង ៖

952 ដែល​រំពឹង ៖

953 និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​រំពឹង

954 អថេរ​ដែល​បាន​រំពឹង

955 ស្លាក​ដែល​បាន​រំពឹង

956 តម្លៃ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត

957 អថេរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រួច​ហើយ

958 បែបបទ Sub ឬ​បែបបទ function ត្រូវ​បាន​កំណត់​រួច​ហើយ

959 ស្លាក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​រួច​ហើយ

960 រក​មិន​ឃើញ​អថេរ

961 រក​មិន​ឃើញ​អារេ ឬ​បែបបទ

962 រក​មិន​ឃើញ​បែបបទ

963 ស្លាក​ដែល​មិន​បាន​កំណត់

964 មិន​ស្គាល់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ

965 ការ​ចេញ​ដែល​បាន​រំពឹង

966 ប្លុក​ឃ្លា​នៅតែ​បើក ៖ បាន​បាត់

967 វង់ក្រចក​មិន​ផ្គូផ្គង

968 និមិត្តសញ្ញា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ខុសគ្នា​រួច​ហើយ

969 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មិន​ត្រូវគ្នា​នឹង​បែបបទ

970 ចំនួន​តួអក្សរ​មិន​ត្រឹមត្រូវ

971 អារេ​ត្រូវតែ​មាន​វិមាត្រ

972 Else/Endif ដោយ​មិន​មាន If

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

975 ការ​បញ្ជាក់​វិមាត្រ​មិន​ផ្គូផ្គង

976 មិន​ស្គាល់​ជម្រើស ៖

977 ថេរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើងវិញ

978 កម្មវិធី​ធំ​ពេក

979 ខ្សែ​អក្សរ ឬ​អារេ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត

1000 វត្ថុ​មិន​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​នេះ

1001 វត្ថុ​មិន​មាន​វិធីសាស្ត្រ​នេះ

1002 ខ្វះ​អាគុយម៉ង់​ដែល​បាន​ទាមទារ

1003 ចំនួន​អាគុយម៉ង់​មិន​ត្រឹមត្រូវ

1004 កំហុស​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​វិធីសាស្ត្រ

1005 មិន​អាច​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ

1006 មិន​អាច​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ

Please support us!