ტექსტური ობიექტის ზოლი

შეიცავს ფორმატირების ბრძანებებს ტექსტისათვის რომელსაც შეიცავს სახატავი ობიექტი. ტექსტური ობიექტის ზოლი ჩნდება მაშინ როდესაც ხდება ორმაგი დაწკაპუნება სახატავი ობიექტის შიგნით.

წერტილები

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Icon

Font Name

წერტილები

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

შრიფტი

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Icon Bold

მუქი

რედაქტირება

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Icon Italic

დახრილი

მოქმედების დაბრუნება

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

ხაზგასმული

ზედა ინდექსი

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Icon Superscript

ზედა რეგისტრი

ქვედა ინდექსი

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Icon Subscript

ქვედა რეგისტრი

ტექსტი

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

სწორება მარცხნივ

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

შრიფტი

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

სწორება მარჯვნივ

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Justified

აზიური ენის მხარდაჭერა

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Text running from left to right

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Text direction from left to right

Text running from top to bottom

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Text direction from top to bottom

ყველაფრის მონიშვნა

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon Select All

Select All

საგანგებო სიმბოლო

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Icon Character

სიმბოლო

ნახატის რუქა

აქ თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ დაშორებები, შორისები, სწორება და ხაზების შორისები მიმდინარედ არჩეულ აბზაცზე

Icon Paragraph

აბზაცი

Please support us!