ფორმულის ზოლი

The ფორმულის ზოლი ტექსტურ დოკუმენტში გამოთვლების შექმნის და ჩასმის საშუალებას იძლევა. იმისათვის რათა გაააქტიუროთფორმულის ზოლი, დააჭირეთ F2-ს.

უჯრის მითითება

აჩვენებს ცხრილში უჯრის კურსორის მდებარეობას.

ფორმულა

Opens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table. Place the cursor in a cell in the table or at the position in the document where you want the result to appear. Click the Formula icon and choose the desired formula from the submenu.

Formula icon in Table toolbar

ფორმულა

უარყოფა

Clears the contents of the input line and closes the formula bar.

Icon

უარყოფა

გააქტიურება

Transfers the contents of the input line into your document and closes the formula bar. The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.

Icon Apply

გააქტიურება

ფორმულის არე

Allows you to create a formula by typing it directly into the input line or by clicking the Formula icon to display the formulas in submenu.

ფორმულის არე ფორმულით

ფორმულის არე

Please support us!