სახაზავები

სახაზავები ცვენებენ გვერდის განზომილეებს, ტაბების ადგილმდებარეობას, დაშორებებს, საზღვრებს და სვეტებს. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ყველაფერი ეს სახაზავებზე მაუსის გამოყენებით.

სახაზავზე ორმაგი დაწკაპუნებით, თქვენ შეგიძლიათ გახსნათაბზაცის დიალოგი და მიანიჭოთ პირდაპირი პარაგრაფის ფორმატირება მიმინარე აბზაცს ან არჩეულ აბზაცს.

წერტილები

On the ruler, set the tabs for the current paragraph, or all selected paragraphs, using the mouse.

Setting Indents, Margins, and Columns

You can define the indents and margins for the current paragraph, or for all selected paragraphs, using the mouse.

Please support us!