ინსტრუმენტების ზოლები

ამ განყოფილებაში მოიპოვება LibreOffice Writer-ში არსებული ინსტრუმენტების ზოლების განხილვა This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Bullets and Numbering Bar

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Drawing Bar

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

სახატავი ობიექტის პარამეტრების ზოლი

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Fontwork

The Fontwork-ის ხელსაწყოს ზოლი გაიღება როდესაც თქვენ მონიშნავთ Fontwork-ის ობიექტს

ფორმატირების ზოლი

The Formatting bar contains several text formatting functions.

ფორმის სამართავი ღილაკები

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

ფორმის ნავიგაციის ზოლი

ფორმის ნავიგაციის ზოლი შეიცავს ხატულებს მონაცემთა ბაზის ცხრილების რედაქტირებისათვის ან მონაცემთა ხედის კონტროლირებისათვის.ეს ზოლი ნაჩვენებია დოკუმენტის ქვემოთ რომელიც შეიცავს მონაცემთა ბაზის მსგავს ველებს.

ჩარჩოს ზოლი

როდესაც ჩარჩო არჩეულია ჩარჩოს ზოლს გააჩნია ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციები ჩარჩოს ფორმატირებისა და განთავსებისთვის.

ჩარჩოს ზოლი

The Pictureზოლი შეიცავს ფუნქციებს არჩეული bitmap გრაფიკის ფორმატირებისა და განლაგებისათვის.

ჩასმა

ხელსაწყოთა ზოლი შეიცავს სხვადასხვა ფუნქცია ჩარჩოების, გრაფიკის, ცხრილების და სხვა ობიექტების ჩასამატებლად.

LibreLogo

LibreLogo is a simple, localized, Logo-like programming environment with turtle vector graphics for teaching of computing (programming and word processing), DTP and graphic design. See http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

ტექსტი

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

სტანდარტული ზოლი

The სტანდარტული ზოლი ხელმისაწვდომია ნებისმიერ LibreOffice პეოგრამაში

ცხრილის ზოლი

The Table ზოლი შეიცავს ცხრილებთან მუშაობისთვის საჭირო ფუნქციებს. ის ჩნდება როდესაც კურსორს დააყენებთ ცხრილზე.

ტექსტური ობიექტის ზოლი

შეიცავს ფორმატირების ბრძანებებს ტექსტისათვის რომელსაც შეიცავს სახატავი ობიექტი. ტექსტური ობიექტის ზოლი ჩნდება მაშინ როდესაც ხდება ორმაგი დაწკაპუნება სახატავი ობიექტის შიგნით.

ტექსტი

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!