ინსტრუმენტები

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Spelling

Checks spelling manually.

Automatic Spell Checking

მარლთწერის ბეჭდვისას შემოწმება და შეცდომების ხაზგასმა.

Thesaurus

Opens a dialog box to replace the current word with a synonym, or a related term.

ჩასმა

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Word Count

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

Translate

Translate the selected text or the whole document using DeepL automatic translation.

ავტოფორმატი

ავტომატურად აფორმატებს ფაილს იმ პარამეტრებით, რასაც მომართავთTools - AutoCorrect-ში.

AutoText

ქმნის,ასწორებს და ჩაურთავს AutoText-ს. შეგიძლიათ შეინახოთ ფორმატირებული ტექსტი, დიაგრამებიანი ტექსტი, ცხრილები და ველები როგორც AutoText. AutoText-ის სწრაფად ჩასართავად, ჩაბეჭდეთ მალსახმობი AutoText-სათვის თქვენს დოკუმენტში და დააჭირეთ F3-ს.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Heading Numbering

Specify the numbering format used for automatic numbering of headings in the current document.

სტრიქონების გადანომვრა

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

განსაზღვრავს ასახვის პარამეტრების სქოლიოებისა და კომენტარებისთვის.

ფოსტის შერწყმის ოსტატი

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Edit the field assignments and the data source for your address book.

განახლება

ანახლებს ელემენტებს მიმდინარე დოკუმენტში, რომელთაც გააჩნიათ დინამიკური შიგთავსი, ისევე, როგორც ველები და ინდექსები.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

გამოთვლა

გამოითვლის მონიშნულ ფორმულას და ათავსებს მისი შედეგის ასლს გაცვლის ბუფერში.

სორტირება

ახარისხებს მონიშნულ პარაგრაფებს ან ცხრილების რიგებს ანბანური ან რიცხობრივი რიგით. შეგიძლიათ განსაზღვროთ დახარისხების სამ გასაღებამდე ისევე როგორც ალფანუმერული და ნუმერული დახარისხების გასაღებამდე შეადგინოთ.

იარლიყები

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

კონფიგურირება

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

პარამეტრები

ეს ბრძანება ხსნის დიალოგს პროგრამის მორგებული პარამეტრებისთვის.

Please support us!