ინსტრუმენტები

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Spelling

Checks spelling manually.

ჩასმა

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Word Count

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

განსაზღვრავს ნომრის ფორმატს და თავის დანომრვის იერარქიას მიმდინარე დოკუმენტში.

სტრიქონების გადანომვრა

ამატებს ან შლის ფორმატის სტრიქონის ნომრებს მიმდინარე დოკუმენტში. პარაგრაფის სტრიქონის დანომრვიდან გამოსარიცხად დააწკაპუნეთ პარაგრადზე, არიჩიეთFormat - Paragraph, დააწკაპუნეთ Numbering ჩანართზე, შემდეგ გაწმინდეთInclude this paragraph in line numbering თოლია.

სქოლიოები

განსაზღვრავს ასახვის პარამეტრების სქოლიოებისა და კომენტარებისთვის.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

ფოსტის შერწყმის ოსტატი

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

სორტირება

ახარისხებს მონიშნულ პარაგრაფებს ან ცხრილების რიგებს ანბანური ან რიცხობრივი რიგით. შეგიძლიათ განსაზღვროთ დახარისხების სამ გასაღებამდე ისევე როგორც ალფანუმერული და ნუმერული დახარისხების გასაღებამდე შეადგინოთ.

გამოთვლა

გამოითვლის მონიშნულ ფორმულას და ათავსებს მისი შედეგის ასლს გაცვლის ბუფერში.

განახლება

ანახლებს ელემენტებს მიმდინარე დოკუმენტში, რომელთაც გააჩნიათ დინამიკური შიგთავსი, ისევე, როგორც ველები და ინდექსები.

Media Player

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

იარლიყები

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

დამახსოვრება

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

ავტო-შესწორება

Sets the options for automatically replacing text as you type.

AutoText

ქმნის,ასწორებს და ჩაურთავს AutoText-ს. შეგიძლიათ შეინახოთ ფორმატირებული ტექსტი, დიაგრამებიანი ტექსტი, ცხრილები და ველები როგორც AutoText. AutoText-ის სწრაფად ჩასართავად, ჩაბეჭდეთ მალსახმობი AutoText-სათვის თქვენს დოკუმენტში და დააჭირეთ F3-ს.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

კონფიგურირება

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

პარამეტრები

ეს ბრძანება ხსნის დიალოგს პროგრამის მორგებული პარამეტრებისთვის.

Please support us!