ნახვა

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

ბეჭდვის განლაგება

Displays how the document will look when you print it.

ვების განლაგება

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

წერტილები

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

ტექსტი

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

დახურვა

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Ruler

Contains a submenu for showing or hiding the horizontal and vertical rulers.

Scroll Bars

Show or hide the horizontal and vertical scroll bars that are used to change the viewable area of a document that doesn't fit within the window.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Formatting Marks

აჩენებს არაამოსაბეჭდ სიმბოლოებს თქვენს ტექსტში,როგორიცაა პარაგრაფის მარკერები, ხაზის გამყოფები, ჩანართის წერტილები და სივრცეები.

ტექსტის საზღვრები

აჩვენებს ან მალავს გვერდის ამოსაბეჭდი არეს საზღვრებს. საზღვრების ხაზები არ იბეჭდება.

Table Boundaries

Shows or hides the borders of table cells that have no set borders. The boundaries are only visible on screen and are not printed.

Images and Charts

Show or hide graphical objects like images and charts within a document.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Comments

Show or hide a document's comments and replies to them.

Resolved comments

Show or hide resolved comments.

ველის ჩრდილები

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Field Hidden Paragraphs

აჩვენებს ან მალავს პარაგრაფებს. ეს პარამეტრი გავლენას ახდენს დამალული პარაგრაფების ეკრანის ასახვაზე და არა დამალული პარაგრაფების ბეჭდვაზე.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Styles (Sidebar)

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

ამოჭრა

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

სტატისტიკა

Lists the databases that are registered in LibreOffice and lets you manage the contents of the databases.

ამოჭრა

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

გადიდება

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Please support us!