ჩასმა

დააწკაპუნეთ ხატულას გვერდით არსებულ ისარს, რათა გახსნათ ხელსაწყოთა ზოლი სხვადასხვა ფუნქციით: გრაფიკის, ცხრილების, დოკუმენტების და სპეციალური ასო-ნიშნების ჩასმისთვის

ხატულა

ჩასმა

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ფუნქციები:

ერთ-სვეტიანი ჩარჩოს ხელოვნური ჩასმა

ხატავს ჩარჩოს, რომელიც შეგიძლიათ ჩააგდოთ დოკუმენტში. დააწკაპუნეთ ისარზე ხატულას გვერდით ჩარჩოს სვეტების რაოდენობის ასარჩევად.

Icon Insert Frame

Insert Frame

ფაილიდან

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

ცხრილის ჩასმა

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon Insert Table

Insert Table

დოკუმენტის ჩასმა

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

სპეციალური ასო-ნიშნის ჩასმა

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

სპეციალური სიმბოლო

სექციის ჩასმა

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

სექცია

სანიშნეს ჩამატება

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Please support us!