ჩასმა

დააწკაპუნეთ ხატულას გვერდით არსებულ ისარს, რათა გახსნათ ხელსაწყოთა ზოლი სხვადასხვა ფუნქციით: გრაფიკის, ცხრილების, დოკუმენტების და სპეციალური ასო-ნიშნების ჩასმისთვის

ხატულა

ჩასმა

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ფუნქციები:

ერთ-სვეტიანი ჩარჩოს ხელოვნური ჩასმა

ხატავს ჩარჩოს, რომელიც შეგიძლიათ ჩააგდოთ დოკუმენტში. დააწკაპუნეთ ისარზე ხატულას გვერდით ჩარჩოს სვეტების რაოდენობის ასარჩევად.

Icon

Insert Frame Manually

ფაილიდან

Inserts an image into the current document .

ხატულა

Image

ცხრილის ჩასმა

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

ცხრილი

დოკუმენტის ჩასმა

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

ფაილი

სპეციალური ასო-ნიშნის ჩასმა

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

ხატულა

სპეციალური სიმბოლო

სექციის ჩასმა

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon

სექცია

სანიშნეს ჩამატება

ჩაურთავს სანიშნეს კურსორის პოზიციაზე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნავიგატორი მონიშნულ მდებარეობაზე შემდეგში სწრაფად გადასასვლელად. HTML დოკუმენტში სანიშნეები გარდაიქმნებიან ღუზებად, რომელზეც შეგიძლიათ ჰიპერბმულიდან გადასვლა.

Icon

Bookmark

Please support us!