სათაური

დოკუმენტის თვისებებში მითითებულ სათაურს სვავს როგორც ველს. ეს ველი აჩვენებს სათაურის ველში შეყვანილ მონაცემს, რომელიც მდებარეობს მინიუში: ფაილი - თვისებები - აღწერილობა.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - Title


თუ თქვენ გსურთ დოკუმენტის სხვა თვისების ველად ჩასმა, აირჩიეთ ჩასმა - ველები - სხვა და დააყენეთ სასურველი პარამეტრები ველების დიალოგში. დოკ.ინფორმაციის კატეგორია შეიცავს ყველა დოკუმენტის თვისებებში ნაჩვენებ კატეგორიას.

Please support us!