თემა

ველის სახით ჩასვავს დოკუმენტის თემის სახელს. ველში გამოჩნდება თემის ველის მნიშვნელობა შეყვანილი მენიუდან: ფაილი - თვისებები - აღწერილობა.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Field - Subject


თუ თქვენ გსურთ დოკუმენტის სხვა თვისების ველად ჩასმა, აირჩიეთ ჩასმა - ველები - სხვა და დააყენეთ სასურველი პარამეტრები ველების დიალოგში. დოკ.ინფორმაციის კატეგორია შეიცავს ყველა დოკუმენტის თვისებებში ნაჩვენებ კატეგორიას.

Please support us!