ჩასმა

ხელსაწყოთა ზოლი შეიცავს სხვადასხვა ფუნქცია ჩარჩოების, გრაფიკის, ცხრილების და სხვა ობიექტების ჩასამატებლად.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ფუნქციები:

ცხრილი

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

ცხრილი

სექცია

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

სექცია

ჩარჩოს ხელოვნური ჩამატება

ხატავს ჩარჩოს, რომელიც შეგიძლიათ ჩააგდოთ დოკუმენტში. დააწკაპუნეთ ისარზე ხატულას გვერდით ჩარჩოს სვეტების რაოდენობის ასარჩევად.

Icon Insert Frame

Insert Frame Manually

Floating Frame

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Icon Floating frame

Floating Frame

სქლიოს პირდაპირი ჩასმა

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon

Insert Footnote Directly

ბოლო სქოლიოს პირდაპირი ჩასმა

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon

Insert Endnote Directly

ფორმის კონტროლი

კურსორის მიმდინარე პოზიციაზე სვამს შენიშვნას

სანიშნის ჩასმა

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

Bookmark

ფაილი

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

Text from File

ავტოტექსტი

ქმნის,ასწორებს და ჩაურთავს AutoText-ს. შეგიძლიათ შეინახოთ ფორმატირებული ტექსტი, დიაგრამებიანი ტექსტი, ცხრილები და ველები როგორც AutoText. AutoText-ის სწრაფად ჩასართავად, ჩაბეჭდეთ მალსახმობი AutoText-სათვის თქვენს დოკუმენტში და დააჭირეთ F3-ს.

სპეციალური ასო-ნიშნის ჩასმა

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

სპეციალური სიმბოლო

ველის ჩასმა

კურსორის მიმდინარე პოზიციაზე ჩასვამს ველს.

Icon

ველების ჩამატება

ფორმის კონტროლი

ფორმის კონტროლის ხატულა ხსნის ინტერაქტიული ფორმის შესაქმნდელად საჭირო ხელსაწყოთა ზოლს.

Icon

Form Controls

ფაილიდან

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

ფორმულა

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

ფორმულა

Chart

Icon Chart

დიაგარმა

OLE ობიექტი

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE Object

ინდექსის ჩასმა

კურსორის მიმდინარე პოზიციაზე სვავს ინდექსს ან ცხრილის შიგთავსს.

შენატანი

აღნიშნავს მონიშნულ ტექსტს ინდექსად ან სარჩევის ჩანაწერად.

Icon

შეყვანილი მონაცემი

Please support us!