შერეული ჩვენება

Displays current information about the active document.

თუ კურსორი იმყოფება სექციაში, რომლესაც გააჩნია სახელი, მაშინ გამოჩნდება სექციის სახელი. როდესაც კურსორი ცხრილშია, გამოჩნდება ცხრილის უჯრის სახელი. ობიექტის სახელი ჩანს ჩარჩოების ან ხატვის ობიექტების რედაქტირებისას.

როდესაც კურსორი დგას ტექსტზე, თქვენ შეგიძლიათ ორჯერ დაწკაპუნებით გახსნათ დიალოგი ველები. ამ დიალოგში თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ველი, რომელიც ჩაემატება თქვენს დოკუმენტში, კურსორის მიმდინარე ადგილას. როდესაც კურსორი იმყოფება ცხრილში, ამ ველში ორმაგი დაწკაპუნება გამოიძახებს დიალოგს: ცხრილის ფორმატი. არჩეულ ობიექტზე დამოკიდებით, თქვენ შეგიძლიათ გამოიძახოთ დიალოგი სექციის რედაქტირებისთვის, გრაფიკული ობიექტი, მცურავი ჩარჩო, OLE ობიექტი, პირდაპირი დანომრვა ან სახატავი ობიექტის მდებარეობა და ზომა.

Please support us!