ატანა ქვეწერტილებით

აიტანს წინა აბზაცის თავზე ააქვს აბზაცი ქვეწერტილებით.ეს ფუნქცია ხილვადია კურსორის დანომრილ ან ბურთულებიან ტექსტზე ყოფნის დროს.

Icon Move Up with Subpoints

ატანა ქვეწერტილებით

Please support us!