ატანა ქვეწერტილებით

ძრავს აბზაცებს ქვეწერტილებით ერთი დონით მაღლა. ჩანს მხოლოდ მაშინ, როდესაც კურსორი დგას დანომრილ ან ბურთულებიან ტექსტზე.

ხატულა

ატანა ქვეწერტილებით

Please support us!