ჩატანა ქვეწერტილებით

ძრავს აბზაცებს ქვეწერტილებით ერთი დონით დაბლა. ჩანს მხოლოდ მაშინ, როდესაც კურსორი დგას დანომრილ ან ბურთულებიან ტექსტზე.

ხატულა

ჩატანა ქვეწერტილებით

Please support us!