სვეტის ჩამატება

მონიშნული სვეტების ქვეშ, ცხრილში ჩასვავს ერთ ან მეტ სვეტს. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ერთზე მეტი სვეტი ერთდროულად, თუ გახსნით დიალოგს (აირჩიეთ ცხრილი - ჩასმა - სვეტები), ან აირჩევთ რამდენიმე სვეტს ხატულაზე დაწკაპუნების წინ. თუ გამოიყენებთ მეორე მეთოდს, ჩამატებულ სვეტებს ექნებათ იგივე ზომა რაც არჩეულებს.

ხატულა

სვეტის ჩამატება

Please support us!