სტრიქონების ჩასმა

არჩეულის ქვეშ, ცხრილში ჩაამატებს ერთ ან მეტ სტრიქონს. თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ერთზე მეტი სტრიქონი დიალოგის გახსნით(აირჩიეთ ცხრილი - ჩასმა - სტრიქონები), ან ხატულაზე დაწკაპუნებამდე აირჩიეთ ერთზე მეტი სტრიქონი. მეორე მეთოდი ჩაამატებს ამორჩეული სტროქონების ტოლი სიმაღლის მქონე სტრიქონს.

ხატულა

სტრიქონის ჩამატება

Please support us!